deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Český důchod a zdravotní pojištění

Kancelář zdravotního pojištění

Kancelář zdravotního pojištění je styčným orgánem České republiky pro oblast zdravotního pojištění a poskytování zdravotní péče. Tuto roli vykonává ve vztahu k členským státům EU, EHP a ke Švýcarsku. Je pokračovatelem Centra mezistátních úhrad a… více ►

Od 01.07.2020 není již potvrzení o žití bez ověřeného podpisu akceptováno

thumb

Česká správa sociálního zabezpečení s účinností od 1. 7. 2020 již neakceptuje potvrzení o žití bez úředního ověření vlastnoručního podpisu příjemce důchodu více ►

Vyřizování českého důchodu

Důchodová problematika, tedy ani podávání žádostí o důchod, nespadá do působnosti zastupitelských úřadů ČR v zahraničí, tudíž ani Velvyslanectví ČR v Bernu se na jejím vyřizování nepodílí. více ►

Potvrzení o žití

Ověřování podpisu na Potvrzení o žití k vyplacení českého důchodu. více ►