deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © pxhere.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výplata důchodů do zahraničí v době mimořádné situace (COVID-19)

(Archivní článek, platnost skončena 30.06.2020.)

Po dobu trvání současné pandemické situace Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) akceptuje tzv. potvrzení o žití i bez úředního ověření podpisu důchodce.
 

Důchodcům, žijícím v zahraničí, kterým je důchod z českého důchodového pojištění poukazován, bude po dobu platnosti mimořádného stavu, nejdéle do 31. 5. 2020 (toto datum se může v průběhu času změnit), i nadále vyplácen na základě předloženého potvrzení o žití, aniž by musel být podpisem nositele důchodu úředně potvrzen, jak je jinak nutné.

Formuláře Potvrzení o žití, které jsou dostupné na webu ČSSZ, příjemce důchodu tedy jen vyplní, vlastnoručně podepíše, opatří datem a zašle ČSSZ. Kromě toho uvede i důvod, proč nebyl podpis úředně ověřen, např. mimořádný stav v daném státě (tedy ve Švýcarsku).

Potvrzení o žití lze zasílat poštou na adresu ČSSZ, Křížová 25, 22508 Praha 5. S ohledem na to, že některé státy mohou dočasně omezit nebo dokonce zcela přerušit mezinárodní poštovní styk, mohou být vyplněná, podepsaná a naskenovaná potvrzení o žití výjimečně zasílána ČSSZ též elektronicky, tj. e-mailem na adresu: posta@cssz.cz

Blíže na https://www.cssz.cz/web/cz/-/vyplata-duchodu-do-zahranici-v-dobe-mimoradne-pandemicke-situace-covid-19-.