deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podávání žádostí na konzulárním oddělení

Zastupitelský úřad prosí, aby ho žadatelé/žadatelky kontaktovali primárně elektronicky (consulate_bern@embassy.mzv.cz), případně telefonicky (031 350 40 91 nebo 031 350 40 92) anebo poštou (Botschaft der Tschechischen Republik, Muristrasse. 53, P.O.Box 1304, 3000 Bern 16), nikoliv osobně. Elektronická cesta je nejrychlejší způsob komunikace, protože počet telefonátů je velký a tudíž nemusíme být pro každého vždy hned dostupní.
 

V případech, kdy je třeba záležitost vyřídit v osobním kontaktu (klasicky většina žádostí), je třeba požádat o termín k osobnímu jednání. V žádosti, zaslané elektronicky, příp. poštou, je bezpodmínečně nutné uvést její důvod (např. zápis narození dítěte, vyřízení nového cestovního pasu, zřízení datové schránky apod.; u žádostí o ověření podpisu nebo kopií dokumentů je třeba uvést jejich počet) a případně další důležité okolnosti. Je žádoucí uvést telefonní číslo pro případ potřeby rychlého kontaktu, např. v případě nutné změny termínu na straně velvyslanectví.

Termíny podávání a vyřizování žádostí jsou pracovní dny dopoledne, protože odpoledne plníme jiné úkoly.

Velvyslanectví v reakci na obdrženou žádost o termín navrhne den a čas, kdy se jí bude moci věnovat. Takový návrh je potřeba potvrdit co nejdříve, protože o termíny je velký zájem a z toho důvodu nemůžeme nabídnuté termíny dlouho blokovat. Pokud není nabídnutý termín potvrzen, je nejpozději po 2 dnech uvolněn pro jiné zájemce.

Velvyslanectví upozorňuje, že žadatelé/žadatelky budou zváni/y po vyhodnocení všech okolností jejich podání, nikoliv pouze podle časového pořadí, ve kterém o osobní jednání požádali. Není reálné očekávat, že bude moci poskytnout termín ze dne na den, a to z důvodu již zmíněného velkého zájmu o ně. Doporučujeme žádat o termín alespoň ve 3-týdenním, minimálně ve 2-týdenním předstihu.

Vyřizovány jsou žádosti výlučně pozvaných osob, jejichž evidenci na každý den vedeme. Žádáme pozvané, aby nepřiváděli další osoby, jejichž přítomnost není pro vyřízení dané žádosti nutná, a to z důvodu relativně malého prostoru a v zájmu zajištění odpovídajícího komfortu pro pozvané osoby při vyřízení jejich podání.

Pro postup s pozvanými osobami platí následující pravidla:

1) žadatel/ka přijde včas a bude činit výlučně podání, kterým odůvodnil/a potřebu osobního jednání a k jehož vyřízení byl/a pozván/a (v případě žádostí o ověření podpisů nebo kopií dokumentů výslovně upozorňujeme, že je třeba předem v mailu uvést, o kolik podpisů nebo kopií se bude jednat, a to z důvodu určení termínů pro následující žadatele. Pokud žadatel/ka jejich počet neuvede, budeme vycházet z toho, že se jedná o jeden podpis nebo kopii, a větší počet nebudeme moci ověřit, neboť se budeme muset věnovat následující/mu žadatelce/li v termínu, který jsme jí/mu slíbili. Žadatel/ka si pak bude muset sjednat nový termín pro ověření zbývajících podpisů);

2) žadatel/ka bude zdravý/á a nebude vykazovat příznaky nakažlivého onemocnění;

3) do prostor konzulárního oddělení budou vpuštěny výlučně pozvané osoby (včetně těch, jejichž přítomnost je v souvislosti s podáním nutná, např. dítě).

Žádost může být přijata, pokud je doložena všemi předepsanými podklady. Doporučujeme proto pozorně a úplně číst veškeré informace, které jsou zasílány.

Velvyslanectví apeluje na žadatele/žadatelky, aby při jednání s konzulárním oddělením postupovali/y racionálně a minimalizovali/y čas, strávený v prostorách zastupitelského úřadu, a to jak ve vlastním zájmu, tak proto, aby bylo konzulární oddělení schopno v určený čas přijmout i další pozvané.

Velvyslanectví se snaží chránit zdraví Vaše i svých pracovníků a zajistit svou funkčnost a racionální postup úředního řízení, aby umožnilo vyřízení podání maximálnímu počtu žadatelů.