deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podávání žádostí na konzulárním oddělení

Zastupitelský úřad prosí, aby se na něj žadatelé/žadatelky při vyřizování svých záležitostí obraceli/y v současné epidemiologické situaci primárně elektronicky (consulate_bern@embassy.mzv.cz), případně telefonicky (031 350 40 91 nebo 031 350 40 92) anebo v poštovním styku (Botschaft der Tschechischen Republik, Muristrasse. 53, P.O.Box 1304, 3000 Bern 16), nikoliv osobně.

 

V případech, kdy záležitost nelze objektivně vyřídit bez osobního kontaktu, je možné požádat o termín k osobnímu jednání. V žádosti, zaslané elektronicky, příp. poštou, je bezpodmínečně nutné uvést její důvod (např. zápis narození dítěte, vyřízení nového cestovního pasu, zřízení datové schránky apod.; u žádostí o ověření podpisu nebo kopií dokumentů je třeba uvést jejich počet) a případně další důležité okolnosti. Je žádoucí uvést telefonní číslo pro případ potřeby rychlého kontaktu, např. v případě nutné změny termínu na straně velvyslanectví.

Termíny podávání a vyřizování žádostí jsou dopoledne, protože odpoledne plníme jiné úkoly.

Velvyslanectví v reakci na zaslanou žádost o termín sdělí den a čas, kdy se jí bude moci věnovat. Do prostor konzulárního oddělení budou vpuštěny výlučně pozvané osoby, jejichž evidenci na každý den vedeme. Nikdo z pozvaných není oprávněn přivést další osobu, jejíž přítomnost není pro vyřízení dané žádosti nutná.

Velvyslanectví upozorňuje, že žadatelé/žadatelky budou zváni/y po vyhodnocení všech okolností jejich podání, nikoliv pouze podle časového pořadí, ve kterém o osobní jednání požádali. Není reálné očekávat, že velvyslanectví bude na žádosti o termín reagovat obratem či bude moci poskytnout termín ze dne na den, a to z důvodu velkého zájmu o ně. Doporučujeme žádat o termín alespoň ve 3-týdenním, minimálně ve 2-týdenním předstihu.

Do prostor konzulárního oddělení Velvyslanectví ČR v Bernu budou pozvané osoby vpouštěny za následujících podmínek a při dodržení následujících hygienických opatření:

1) žadatel/ka přijde včas a bude činit výlučně podání, kterým odůvodnil/a potřebu osobního jednání a k jehož vyřízení byl/a pozván/a (v případě žádostí o ověření podpisů nebo kopií dokumentů výslovně upozorňujeme, že je třeba předem v mailu uvést, o kolik podpisů nebo kopií se bude jednat, a to z důvodu určení termínů pro následující žadatele. Pokud žadatel/ka jejich počet neuvede, budeme vycházet z toho, že se jedná o jeden podpis nebo kopii, a větší počet nebudeme moci ověřit, neboť se budeme muset věnovat následující/mu žadatelce/li v termínu, který jsme jí/mu slíbili. Žadatel/ka si pak bude muset sjednat nový termín pro ověření zbývajících podpisů);

2) žadatel/ka bude zdravý/á a nebude vykazovat příznaky onemocnění Covid-19 (zejména horečka, kašel, dušnost);

3) před vstupem do prostor konzulárního oddělení si žadatel/ka vydezinfikuje ruce a po celou dobu pobytu v prostorách konzulárního oddělení bude mít zakrytá ústa i nos ochranným prostředkem; velvyslanectví upozorňuje, že roušky neposkytuje, každý žadatel/ka si musí přinést své;

4) do prostor konzulárního oddělení budou vpuštěny výlučně pozvané osoby (včetně těch, jejichž přítomnost je v souvislosti s podáním nutná, např. dítě).

V současné koronavirové době důrazně doporučujeme nezakupovat jízdenky na vlak či jinou veřejnou dopravu ve větším předstihu (nejlépe až den před cestou), protože nemůžeme vyloučit vynucenou změnu termínu v závislosti na pandemické nebo vnitřní situaci zastupitelského úřadu.

Velvyslanectví apeluje na žadatele/žadatelky, aby při jednání s konzulárním oddělením postupovali/y racionálně a minimalizovali/y čas, strávený v prostorách zastupitelského úřadu, a to jak ve vlastním zájmu z epidemiologických důvodů, tak proto, aby bylo konzulární oddělení schopno v určený čas přijmout i další pozvané.

Velvyslanectví k těmto opatřením přistupuje proto, aby ochránilo zdraví Vaše i svých pracovníků a zajistilo svou funkčnost. Věříme, že je přijmete s pochopením.