deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k žádosti o zápis rozvodu

 Žádost o zápis rozvodu může český občan podat u příslušného českého úřadu, který zapisoval jeho sňatek (příp. u Zvláštní matriky Brno, byl-li sňatek uzavřen v zahraničí), nebo prostřednictvím zastupitelského úřadu.

K žádosti o zápis rozvodu je třeba předložit:

 • v případě, že rozhodnutí cizozemského soudu o rozvodu manželství nabylo právní moci před 01.05.2004

  1. originál českého oddacího listu

  2. platný doklad totožnosti ČR (který osvědčuje i státní občanství ČR jeho držitele)

  3. originál uznání cizozemského rozvodového rozsudku Nejvyšším soudem ČR v Brně

 • v případě, že rozhodnutí cizozemského soudu o rozvodu manželství nabylo právní moci po 01.05.2004

  1. originál českého oddacího listu

  2. platný doklad totožnosti ČR (který osvědčuje i státní občanství ČR jeho držitele)

  3. originál cizozemského rozvodového rozsudku (stačí zkrácená verze) s doložkou o nabytí právní moci a úředním překladem do českého jazyka

Vyřízení žádosti trvá cca 2 měsíce a výsledkem je oddací list s poznámkou o rozvodu.

 

Změna příjmení po rozvodu (návrat k dřívějšímu příjmení)

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení.

Oznámení se činí na kterémkoliv matričním úřadu. Lze tak provést také prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Bernu. 

 Nutno je předložit:

 • platný doklad totožnosti

 • oddací list

 • doklad o rozvodu manželství s údajem o nabytí právní moci (oznámení je možné podat zároveň se žádostí o zápis rozvodového rozsudku)

Pokud se zmešká uvedená šestiměsíční lhůta po právní moci rozhodnutí o rozvodu, je třeba řešit návrat k dřívějšímu příjmení cestou klasické žádosti o povolení změny příjmení (viz samostatná informace).

Osoba, která přijala zpět své dřívější příjmení, je povinna ho užívat ode dne, kdy bylo vydáno potvrzení o této skutečnosti matričním úřadem, který oznámení přijal. Po přijetí dřívějšího příjmení je třeba dále požádat o vydání nových dokladů.

 

Bližší informace je možno získat na tel. čísle 031-3504092 (každý pracovní den s výjimkou českých státních svátků mezi 14:00 – 16:00 hod.), kde si můžete dohodnout i termín podání žádosti.