deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prohlášení o volbě druhého jména

Fyzická osoba, která má v matriční knize zapsáno jedno jméno, může prohlásit, že bude užívat dvě jména. Za nezletilého učiní prohlášení jeho zákonní zástupci. Nezletilý starší 15 let připojí k prohlášení svůj souhlas.

 

Toto prohlášení není časově omezeno, nepodléhá správnímu poplatku, lze je učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět. Následně je povinnost užívat obě jména, která jsou v knize narození, resp. v rodném listu, zapsána.
 

Žádost podává fyzická osoba, popřípadě zákonní zástupci nezletilé fyzické osoby, jíž se prohlášení o volbě druhého jména týká. Je-li v matriční knize zapsáno více jmen (u fyzických osob narozených do 31. 12. 1949), lze druhé jméno zvolit pouze z těchto zapsaných jmen. Zvolené druhé jméno nesmí být stejné. 

 

Písemné prohlášení o zvolení jména obsahuje:

  • jméno(a), příjmení, datum a místo narození a rodné číslo osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,

  • místo narození osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,

  • jméno(a), příjmení, popřípadě rodná příjmení a datum narození fyzických osob, činících prohlášení za nezletilce,

  • jméno, popřípadě jména, která si zvolí,

  • případně souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o zvolení druhého jména.

 

K prohlášení se připojí

  • rodný list fyzické osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,

  • popř. oddací list, resp. doklad o registrovaném partnerství, je-li fyzická osoba v manželství, resp. v partnerství.

 

Formuláře nejsou předepsány. Je stanoven pouze obsah prohlášení o zvolení jména.