deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Prostřednictvím KO ZÚ Bern je možno požádat o vystavení Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Ačkoliv se jedná o dokument, který je vystaven v několika jazycích, nemá švýcarská strana povinnost jej akceptovat, a častokrát preferuje tzv. potvrzení o pobytu a stavu (výpis z evidence AISEO) - bližší informace viz separátní článek.

K žádosti je třeba předložit:

  1. originál českého rodného listu

  2. platný český doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

  3. originál potvrzení o pobytu a stavu ze Švýcarska opatřený apostilní doložkou a úředním překladem do českého jazyka

  4. v případě, že žadatel je rozvedený/vdovec je nutno doložit doklady prokazující současný rodinný stav.

Bližší informace k tématu získáte na tel. čísle 031-3504092 (každý pracovní den s výjimkou českých státních svátků mezi 14:00–16:00 hod.), kde si můžete dohodnout i termín podání žádosti.