deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost k zápisu uzavření registrovaného partnerství

Žádost o zápis uzavření registrovaného partnerství je možné podat buď u příslušného českého úřadu, nebo na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí.
 

Při podání žádosti k zápisu uzavření registrovaného partnerství za přítomnosti obou partnerů je třeba vyplnit předepsané formuláře (k dispozici na zastupitelském úřadě ČR) a předložit originály níže uvedených dokladů:

  1. cizozemský doklad o uzavření registrovaného partnerství opatřený příslušným ověřením (apostilní doložka, superlegalizace) s úředním překladem celého cizojazyčného textu do českého jazyka

  2. doklad o státním občanství ČR žadatele

  3. rodný/é list/y partnera/ů

  4. rozsudek soudu o rozvodu předcházejícího manželství s doložkou o nabytí právní moci (s úředním překladem do českého jazyka, jedná-li se o rozsudek cizozemský), pokud některý z partnerů uzavírá registrované partnerství jako rozvedený

  5. úmrtní list zemřelého manžela, uzavírá-li některý z partnerů registrované partnerství jako ovdovělý

  6. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, uzavírá-li registrované partnerství osoba, která žila v registrovaném partnerství

Bližší informace k tématu získáte na tel. čísle 031-3504092 (každý pracovní den s výjimkou českých státních svátků mezi 14:00–16:00 hod.), kde si můžete dohodnout i termín podání žádosti.