deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vystavení českého úmrtního listu

Žádost o zápis úmrtí do české matriky je možné podat buď u příslušného českého úřadu, nebo na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí.
 

Při podání žádosti o vystavení českého úmrtního listu je třeba vyplnit předepsané formuláře (k dispozici na zastupitelském úřadě ČR) a předložit originály níže uvedených dokladů:

  1. cizozemský úmrtní list Auszug aus dem Todesregister (opatřený potřebným ověřením apostilní doložka/superlegalizace) s úředním překladem celého cizojazyčného textu do českého jazyka

  2. český rodný list zemřelého

  3. český oddací list zemřelého, pokud byl ženatý

  4. rozvodový rozsudek, pokud byl rozvedený

  5. pravomocné soudní rozhodnutí o zrušení registrovaného partnerství, žil-li zemřelý v registrovaném partnerství

  6. doklad o státním občanství ČR zemřelého (platný/neplatný cestovní pas ČR, občanský průkaz ČR)

  7. platný průkaz totožnosti žadatele

  8. originál dokladu o příbuzenském poměru k zemřelému.

V souladu s § 33 odst. 1 Zákona o cestovních dokladech č. 329/1999 Sb. v platném znění uvádíme, že ten, kdo má nebo získá cestovní doklad osoby, která zemřela nebo byla prohlášena za mrtvého, má povinnost neprodleně jej odevzdat orgánu příslušnému k jeho vydání, popř. matričnímu úřadu, nejbližšímu útvaru policie nebo zastupitelskému úřadu.

Bližší informace k tématu získáte na tel. čísle 031–3504092 (každý pracovní den s výjimkou českých státních svátků mezi 14:00–16:00 hod.), kde si můžete dohodnout i termín podání žádosti.