deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Pasy a občanské průkazy

Žádost o vydání cestovního pasu České republiky

Žádost o vydání cestovního pasu je možné podat v České republice na libovolném obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 a ve Švýcarsku na Velvyslanectví ČR v Bernu (dále jen „ZÚ“).… více ►

Ztráta nebo odcizení cestovního dokladu v zahraničí

Ztrátu nebo odcizení cestovních dokladů v zahraničí je nutno nahlásit místní policii a požádat o vydání policejního potvrzení. Odpovídající nahlášení je nutno neprodleně učinit u nejbližšího zastupitelského úřadu ČR. více ►

Náhradní cestovní doklad

Občanovi, který nemá jiný cestovní doklad, lze v odůvodněných případech, například při ztrátě nebo odcizení cestovního dokladu v zahraničí, vydat cestovní průkaz (náhradní cestovní doklad) k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou… více ►

Náhradní cestovní doklad pro novorozené děti

Cestování mezi státy se uskutečňuje zpravidla s cestovním pasem. více ►

Působnost při vystavování občanských průkazů ČR

Občanský průkaz je povinen mít občan ČR, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR. Vydat jej lze i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. více ►