deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Náhradní cestovní doklad pro novorozené děti

Cestování mezi státy se uskutečňuje zpravidla s cestovním pasem.

Pro nově narozené dítě, jež dosud nedisponuje cestovním pasem, je možno do vyřízení žádosti o jeho vystavení  vyhotovit cestovní průkaz (což je náhradní cestovní doklad) pro účely cestování za předpokladu, že žadatel předloží český rodný list dítěte a doklad o jeho českém státním občanství - získat je možno je po podání a vyřízení žádosti o vystavení českého rodného listu a osvědčení o státním občanství ČR, resp. o zápis narození do Zvláštní matriky v Brně (viz  samostatná informace).

Bez českého rodného listu a osvědčení o státním občanství ČR nově narozeného dítěte lze vystavit cestovní průkaz  pro dítě nově narozené v cizině českým občanům pouze za účelem návratu do ČR, nikoliv za účelem cestování. Předpokladem je předložení cizozemského rodného listu dítěte, opatřeného minimálně apostilou, a dokladu o českém státním občanství jednoho z rodičů. Samozřejmě je nutno předložit dvě identické pasové fotografie 35 x 45 mm v barevném nebo černobílém provedení, které zobrazují úplný obličej dítěte, tak, jak je stanoveno u všech náhradních cestovních dokladů obecně.

Žádost je nutno podat osobně v dopoledních úředních hodinách po sjednání konkrétního termínu. V případě žádosti o náhradní cestovní doklad pro nezletilého musí být tento přítomen i v nízkém věku.

I z výše uvedeného důvodu je doporučeníhodné podat žádost o zápis narození do Zvláštní matriky v Brně – ať už prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v zahraničí, resp. Velvyslanectví ČR v Bernu, anebo přímo v ČR – co nejdříve.