deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Základní informace a doporučení českým turistům pro pobyt ve Švýcarsku

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony, přičemž ke sdělování aktuálních podmínek je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou proto určeny jen k základní orientaci. Doporučuje se tedy ověřit si před cestou u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.
 

Bezpečnost a dodržování obecně závazných právních předpisů je ve Švýcarsku na vysoké úrovni. Porušování právního řádu, včetně pracovní činnosti cizinců bez příslušného povolení, se přísně postihuje.

Pro vstup a pobyt ve Švýcarsku stačí českým občanům platný cestovní pas ČR nebo platný občanský průkaz ČR. Občanský průkaz je ale chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem a je zapsáno v jeho občanském průkazu, mělo svůj vlastní cestovní doklad.

Řidiči motorových vozidel potřebují platný řidičský průkaz ČR, platné osvědčení o technické způsobilosti vozidla (tzv. malý technický průkaz) a doklad o mezinárodním pojištění zákonné odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (tzv. zelená karta).

Pro použití dálniční sítě je nutno zakoupit odpovídající nálepku (Vignette), opravňující k používání dálnic po celém Švýcarsku (platí od 1.12. roku předchozího do 31.1. roku následujícího, pro který byla zakoupena). Je možno ji zakoupit na hraničních přechodech, poštách, u čerpacích stanic a v autoopravovnách.

Při provozování horské turistiky se doporučuje nepřeceňovat vlastní schopnosti
a nepodceňovat neznalost terénu, je třeba počítat i s možným náhlým zhoršením povětrnostních podmínek. Nutná je kvalitní výstroj a výzbroj.

Nejvyšší přípustná rychlost dopravních prostředků, není - li na konkrétním místě příslušným značením povolena jiná rychlost: 120 km/h na dálnici (Autobahn), 80 km/h na ostatních komunikacích mimo obec, 50 km/h v obcích. Děti do 12 let věku nebo do 150 cm výšky se smí v motorových vozidlech přepravovat upoutané pouze v dětských sedačkách. Pro řidiče motocyklu je předepsána přilba. Podle platného švýcarského spolkového zákona o pořádkových pokutách v silničním provozu se přísně postihují dopravní přestupky.

Nejlevnější ubytování lze získat v zařízení Jugendherberge. Oblíbený a cenově přijatelný druh krátkodobého ubytování je v zemědělských usedlostech (Bauernhof).

Čeští turisté mají po předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění nárok na nutné ošetření stejně jako v členských státech EU. Ve Švýcarsku je však stanovena spoluúčast či ošetření je nutno zaplatit přímo, proto se velmi doporučuje uzavřít před cestou cestovní zdravotní pojištění i pro případ vzniku dalších léčebných výloh či převoz do ČR.

 

Důležitá telefonní čísla:

117 - policie - tísňové volání
118 - požárníci
140 - autoopravy - pomoc na silnicích (nepřetržitě)
144 - první pomoc - sanitka
1414 - záchranná služba - Rega (vrtulník)
1415 - záchranná služba - Air Glaciers
111 - informace o telefonních číslech (tuzemsko)

162 – informace o počasí
163 – dopravní informace
187 – lavinové nebezpečí