deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Lyžařská sezóna 2021/2022 ve Švýcarsku

Osoby, cestující z ČR, mohou teoreticky do Švýcarska přicestovat i za zimními sporty. Pravidla pro přicestování do Švýcarska se však zpřísnila tak, že prakticky nelze lyžařský pobyt nyní při cestě z ČR absolvovat. Cestující z České republiky musí od 27.11.2021 před vstupem na švýcarské území předložit negativní výsledek PCR či antigenního testu na COVID-19 a po vstupu nastoupit 10-denní karanténu. Tyto povinnosti platí i pro držitele certifikátu o provedeném očkování a prodělání nemoci.
 

Všichni cestující z České republiky musí před přicestováním také vyplňovat elektronický příjezdový formulář.

Kompletní informace ke vstupu do Švýcarska získáte na stránkách našeho úřadu.

 

Lyžařské areály

Podmínky vstupu turistů do Švýcarska jsou stanoveny na federální úrovni nařízením švýcarské vlády, pro cestování z ČR platí nyní viz výše. Pro provoz lyžařských středisek pak už platí kompetence kantonálních úřadů. Ty ho umožňují v závislosti na kantonální epidemiologické situaci a při splnění stanovených kritérií. Všichni mají zájem, aby lyžařská sezóna proběhla co nejlépe, nelze však samozřejmě vyloučit situaci, že v průběhu sezóny budou některá střediska otevřena, jiná uzavřena. Jaký bude vývoj v následujících zimních měsících, nelze dnes predikovat. Aktuální stav lze zjistit na webových stránkách jednotlivých lyžařských středisek nebo u místně kompetentních kantonálních zdravotních úřadů (vpravo nahoře lze měnit jazykovou mutaci -němčina/francouzština/italština/angličtina)

Lyžařská sezóna začala a každý měsíc se k ní připojují další a další střediska. Úplný stav nastane v prosinci. Jaká se kdy otevírají, lze sledovat na webu schneehoehen.de

Podmínky vstupu do lyžařských areálů, na lanovky či přístupu ke službám se liší nejen kanton od kantonu, ale i středisko od střediska. Je nutno si je ověřit na webových stránkách jednotlivých lyžařských středisek, příp. lze opět využít web schneehoehen.de

Velvyslanectví ČR již počátkem listopadu t.r. důrazně upozornilo, že Švýcarsko neustále vyhodnocuje epidemiologickou situaci v jiných státech a nelze vyloučit do budoucna žádná opatření, včetně znovuzavedení povinné karantény pro některé skupiny osob. Na stránkách federálního zdravotního úřadu BAG

nebo Státního sekretariátu pro migraci SEM

se lze neustále informovat o aktuálních podmínkách vstupu (u obou informačních stránek vpravo nahoře lze měnit jazykovou mutaci - němčina/francouzština/italština/angličtina).

Stejně tak nelze vyloučit, že se epidemiologická situace ve Švýcarsku nebo v jeho jednotlivých kantonech změní. Každý ze 26 kantonů může na základě aktuálního vývoje na svém území přijmout další, vlastní zpřísnění nad rámec celostátních. Nelze vyloučit v krajním případě ani rozhodnutí kantonálních úřadů o uzavření lyžařských středisek s okamžitou platností, a to bez jakékoliv náhrady.

Je tedy na každém občanovi ČR, který se rozhodne přicestovat do Švýcarska, aby se včas informoval o aktuálním stavu, o omezeních vstupu a aby zejména zvážil v neustále se měnící epidemiologické situaci v celé Evropě veškerá rizika. Velvyslanectví ČR v Bernu nemá žádnou možnost, jak rozhodnutí švýcarských úřadů ovlivnit či zvrátit.