deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV CR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pravidla pro cestování do České republiky

Švýcarsko  je zařazeno k zemím se středním rizikem nákazy, tj. na tzv. oranžový seznam, Lichtenštejnsko patří k zemím s nízkým rizikem nákazy, tj. na tzv. zelený seznam. Osoby, přijíždějící ze Švýcarska a Lichtenštejnska, mohou při splnění všech epidemiologických podmínek přicestovat do ČR za jakýmkoliv účelem, včetně turistiky. Před příjezdem do ČR však musí vyplnit příjezdový formulář. Současně musí prokázat buď ukončené očkování, prodělanou nákazu COVID-19, anebo absolvovat test.

Aktuální pravidla pro návrat občanů ČR a pro příjezd cizinců do ČR lze nalézt na webu Ministerstva vnitra ČR (MV ČR).  Informace lze kontinuálně získávat i na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) a Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV ČR).

Všechny cizí státy se dělí do pěti barevných kategorií: zelené, oranžové, červené, tmavě červené a černé. Na zelený seznam jsou umisťovány země s nízkým rizikem nákazy, na oranžový seznam se středním rizikem nákazy, na červený seznam s vysokým rizikem nákazy, na tmavě červený seznam s velmi vysokým rizikem nákazy a na černý s extrémním rizikem nákazy. Švýcarsko patří mezi státy se středním rizikem nákazy, tedy na tzv. oranžový seznam, Lichtenštensko je na tzv. zeleném seznamu, tedy se řadí mezi země s nízkým rizikem nákazy.
 

Co platí pro ty, kteří do ČR cestují ze Švýcarska a z Lichtenštejnska?

Cestující ze zemí na zeleném a oranžovém seznamu, tedy rovněž ze Švýcarska a z Lichtenštejnska, musí

1)  vyplnit před vstupem do ČR příjezdový formulář; 

2)  při hraniční nebo pobytové kontrole na požádání předložit tzv. oznámení, které vyplnění a odeslání elektronického příjezdového formuláře potvrzuje; oznámení je možné vytisknout po vyplnění a odeslání formuláře do systému;

3)  absolvovat test s negativním výsledkem, přičemž písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 hodin od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru) mohou cestující disponovat již před zahájením cesty do ČR. Test mohou též absolvovat do pěti dní po příjezdu na území ČR. Lhůty se počítají od provedení testu (nikoliv od obdržení výsledku testu) do započetí cesty (nástupu do letadla/vlaku/autobusu).

 

Existují z povinnosti absolvovat test nějaké výjimky?

Ano. Z povinnosti absolvovat testy a izolaci jsou vyňaty:  

1) Očkované osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, vydaným v členských státech Evropské unie, ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku, s tím, že u očkování uplynulo:

a) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní, nebo

b) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní,

a které zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Povinnost vyplnit, odeslat do systému příjezdový formulář a při kontrole doložit splnění dané povinnosti očkovaným osobám zůstává

2) Osoby s prodělaným onemocněním COVID-19, tj. osoby, které nemají klinické příznaky onemocnění, absolvovaly izolaci a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, které se prokáží certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce, obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU, ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku.

Povinnost vyplnit, odeslat do systému příjezdový formulář a při kontrole doložit splnění dané povinnosti osobám s prodělaným onemocněním COVID-19 zůstává.

3) Děti do dovršení věku 6 let, které nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.

 

Úplný seznam dalších výjimek (pro určité typy tranzitu přes území ČR, pro pracovníky mezinárodní dopravy, pro akreditované členy diplomatických misí v ČR, atd.) lze nalézt v platném ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.Je třeba si dát na něco pozor?

Přepravní (letecké, autobusové, železniční) společnosti mohou mít vlastní firemní pravidla k ochraně svého personálu a dalších cestujících, včetně příp. vyžadování negativního testu nad rámec výše uvedeného. Proto velmi doporučujeme, aby se cestující vždy včas informovali, jaké podmínky musí splnit, aby byli vpuštěni na palubu veřejného dopravního prostředku. Je třeba výslovně žádat pravidla cestovních společností, nikoliv cílového státu (v opačném případě přepravní společnosti často odkazují na zastupitelský úřad, který zná pravidla cílového státu, nikoliv jednotlivých přepravních společností).

Obdobné doporučení platí pro jinou než přímou leteckou přepravu. Projíždíte-li přes další státy, je třeba se zajímat o pravidla cestování každého z nich, neboť se mohou vzájemně lišit. Postupy mimo Švýcarsko a Lichtenštejnsko Velvyslanectví ČR v Bernu nesleduje. V případě dotazů na pravidla v jiných zemích je tak potřeba obrátit se na diplomatické či konzulární zastoupení daného státu v zemi, kde se nacházíte, které jediné může poskytovat oficiální a závazné informace.


Na koho je možno se obrátit v případě atypických situací?

Se specifickými dotazy je možno se obrátit na informační linku Ministerstva vnitra ČR +420 974 801 801 (Po – Čt v době 08.00 – 16.00 hod. a v Pá v době 08.00 – 12.00 hod.), nebo na informační centrum Ministerstva zahraničních věcí ČR na telefonní linku čísle +420 222 264 222 (Po – Pá v době 08.00 – 16.00 hod.)
 

Upozornění: Velvyslanectví ČR v Bernu výslovně upozorňuje, že nespolupracuje s žádným testovacím ani očkovacím pracovištěm na území Švýcarska a Lichtenštejnska a nekoordinuje ani jiným způsobem nezprostředkovává obstarání antigenního nebo RT-PCR testu nebo očkování za účelem cesty do České republiky. Nabídku testovacích míst v jednotlivých kantonech lze nalézt pod níže uvedeným odkazem: bag.admin.ch (je třeba rolovat na konec bodu). Nabídku očkovacích míst lze nalézt na webech jednotlivých kantonálních zdravotních úřadů.