deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pravidla pro cesty do Švýcarska a Lichtenštejnska platná do 19. 09. 2021 do 23:59 hod.

(Archivní článek, platnost skončena 20.09.2021.)

Cestující z České republiky při vstupu na švýcarské a lichtenštejnské území nepodléhají žádným omezením. Mohou do Švýcarska a Lichtenštejnska cestovat za jakýmkoli účelem. Před vstupem nemusí vyplňovat registrační formulář, při vstupu nemusí předkládat negativní výsledek žádných testů, či doklad o očkování, ani nastoupit 10denní karanténu. Výjimkou je přicestování letecky.
 

1. Jaké jsou podmínky vstupu na švýcarské nebo lichtenštejnské území?

Cestující z České republiky nepodléhají při cestách do Švýcarska a Lichtenštejnska žádným omezením. Mohou přicestovat za jakýmkoli účelem. S výjimkou přicestování letecky (viz níže) nemusí před cestou vyplňovat registrační formulář a při hraniční kontrole nejsou povinni předložit úřední doklad, že před vstupem na švýcarské nebo lichtenštejnské území podstoupili PCR test s negativním výsledkem na COVID-19. Nemusí rovněž následně ani nastoupit 10denní karanténu či předložit doklad o plnohodnotném očkování.

V případě letecké dopravy do Švýcarska, kdy cestující z České republiky bezprostředně nepokračuje dále v cestě do další země, tedy pokud se nejedná o tranzit, nýbrž o prosté přicestování do Švýcarska, platí následující pravidla:

  • - před nástupem letecké cesty do Švýcarska nebo Lichtenštejnska musí každý cestující vyplnit elektronický příjezdový formulář. Formulář (vpravo nahoře lze měnit jazykovou mutaci němčina/angličtina/francouzština/italština) se vyplňuje za každou osobu zvlášť, děti nebo nesvéprávné osoby lze uvést v rámci příjezdového formuláře zákonného zástupce. 
     
  • - při případné hraniční kontrole po příletu jsou cestující i nadále povinni předložit úřední doklad v některém ze švýcarských úředních jazyků nebo v angličtině, že před vstupem na švýcarské území podstoupili s negativním výsledkem na COVID-19 ve lhůtě 72 hodin PCR test, nebo ve lhůtě 48 hodin antigenní testTato povinnost neplatí pro osoby, které prokáží, že byly plně očkovány (tedy dostaly obě dávky) vakcínou, uznanou Evropskou lékovou agenturou, nebo že prodělaly onemocnění COVID-19 (platí po dobu 6 měsíců, počítáno od 11. dne od prokázání onemocnění, doklad musí kromě osobních údajů cestujícího obsahovat i identifikační údaje a kontakty na potvrzující instituci).


2. Kde najdu švýcarský a lichtenštejnský seznam rizikových zemí a oblastí?

Švýcarský seznam rizikových zemí a oblastí, u kterých je nutné při příjezdu do Švýcarska nebo Lichtenštejnska předkládat negativní výsledek PCR testu či nastoupit do karantény, je k dispozici na webu: Bundesamt für Gesundheit BAG. Vycházejí z něho i lichtenštejnské úřady.


3. Kde najdu švýcarská pravidla, upravující příjezd do Švýcarska?

Nařízení švýcarské vlády je neustále aktualizováno. Platný stav lze zkontrolovat pod následujícími odkazy Nařízení Fedlex.admin.ch (vpravo nahoře lze měnit jazykovou mutaci němčina/francouzština/italština/angličtina) a Doplněk nařízení Fedlex.admin.ch


4. Je třeba si ještě dát na něco pozor?

Přepravní (letecké, autobusové, železniční) společnosti mohou mít vlastní firemní pravidla k ochraně svého personálu a dalších cestujících, včetně příp. vyžadování negativního testu. Proto doporučujeme, aby se cestující vždy včas informovali, jaké podmínky musí splnit, aby byli vpuštěni na palubu veřejného dopravního prostředku. Je třeba výslovně žádat pravidla cestovních společností, nikoliv cílového státu (v opačném případě přepravní společnosti často odkazují na zastupitelský úřad, který zná pravidla cílového státu, nikoliv přepravních společností).

Obdobné doporučení platí pro jinou než přímou leteckou přepravu. Projíždíte-li přes další státy, je třeba se zajímat o pravidla cestování každého z nich, neboť se mohou vzájemně lišit. Postupy mimo Švýcarsko a Lichtenštejnsko Velvyslanectví ČR v Bernu nesleduje. V případě dotazů na pravidla v jiných zemích je tak potřeba obrátit se na diplomatické či konzulární zastoupení daného státu v zemi, kde se nacházíte, které jediné může poskytovat oficiální a závazné informace.


5. Na koho se mohu ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku obrátit v případě, že jsem v atypické osobní situaci?

S případnými dotazy v tomto směru je třeba obracet se přímo na místně příslušný kantonální zdravotní úřad. Jejich seznam a kontakty naleznete pod níže uvedeným odkazem, je třeba rolovat na konec boduKontakte der kantonalen Behörden
 

6. Jak se chovat ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku a jaká jsou platná hygienická pravidla?

Na mnoha místech platí povinnost nosit roušky nebo respirátory, dezinfikovat si ruce a dodržovat bezpečnostní rozestupy, např. v prostředcích hromadné dopravy, ale i ve vnitřních veřejných prostorách. Základní informace lze nalézt na webu: Bundesamt für Gesundheit BAG.


7. Opatření

Povinnost nosit roušky ve venkovních prostorách neplatí. Zachována zůstává v některých vnitřních prostorách, např. v MHD, v restauracích, maloobchodě, apod.

Veškeré obchody a služby fungují standardně. Při jejich návštěvě je třeba dodržovat běžná hygienická a sociální opatření (roušky, dezinfekce, odstupy). Není třeba se prokazovat testem či očkováním (např. při návštěvě kadeřníka či fitness studia).

Restaurace, kavárny a další gastronomické provozy mohou mít otevřeny vnitřní i vnější prostory. Ruší se omezení počtu hostů u jednoho stolu. Ve vnitřních prostorách ale trvá i nadále registrace kontaktů. Stoly musí být od sebe vzdáleny alespoň 1,5 m venku i uvnitř. Diskotéky a taneční kluby mohou otevřít za podmínky, že budou navštěvovány pouze osobami s platným Covid certifikátem, tj. prokáží se negativním testem, očkováním či proděláním nemoci Covid.

Soukromé setkávání je možné v počtu 50 osob venku, 30 osob uvnitř.

Otevřít mohou i termální lázně a wellness zařízení.

Veřejně přístupné jsou vnitřní prostory ZOO či botanických zahrad.


8. Doprava

Mezi Švýcarskem a Lichtenštejnskem na jedné straně a Českou republikou na straně druhé je možno cestovat s využitím soukromé nebo veřejné dopravy (letecké, železniční a autobusové). Na možnosti a podmínky přepravy je třeba se informovat u leteckých, železničních a autobusových společností.


9. Návrat do ČR

Pravidla cestování ze Švýcarska a Lichtenštejnska do České republiky jsou uvedena v naší samostatné informaci „Pravidla pro cestování do České republiky“.

Velvyslanectví ČR v Bernu výslovně upozorňuje, že nespolupracuje s žádným testovacím pracovištěm na území Švýcarska či Lichtenštejnska a nekoordinuje ani jiným způsobem nezprostředkovává obstarání antigenního nebo PCR testu za účelem cesty do České republiky, do Švýcarska a Lichtenštejnska. Nabídku testovacích míst v jednotlivých kantonech lze nalézt pod následujícím odkazem: Bag.admin.ch  (je třeba rolovat na konec bodu). 


10. Závěrečná upozornění

Každý stát je suverénní v rozhodování o tom, komu a za jakých podmínek umožní vstup na své území. Ty se mohou lišit od českých. Každý cizinec, který hodlá přicestovat do Švýcarska nebo Lichtenštejnska, musí respektovat pravidla, stanovená místními úřady. Velvyslanectví ČR v Bernu nemá žádnou možnost je v tom ovlivnit.

Velvyslanectví ČR v Bernu není dále oprávněno provádět výklad předpisů či rozhodnutí švýcarských a lichtenštejnských správních úřadů nebo je jakkoliv komentovat. K tomu jsou povolány výlučně věcně příslušné místní orgány. Proto ani nedostává informace nad rámec těch, jež jsou uvedeny v této zprávě, a nemůže je tudíž ani zprostředkovávat. S jakýmikoliv požadavky či dotazy je nutno se obracet na místně příslušné švýcarské a lichtenštejnské úřady.