deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pravidla pro cesty do Švýcarska a Lichtenštejnska

Pravidla pro přicestování do Švýcarska a Lichtenštejnska se zpřísnila. Cestující z České republiky musí od 20.09.2021 před vstupem vyplňovat elektronický příjezdový formulář. Ti, kteří nemají certifikát o očkování nebo o prodělání nemoci, musí předkládat negativní výsledek testu a po 4 až 7 dnech podstoupit druhý test ve Švýcarsku nebo v Lichtenštejnsku.

 

1. Jaké jsou podmínky vstupu na švýcarské nebo lichtenštejnské území?

Cestující z České republiky musí od 20.09.2021 před přicestováním vyplňovat elektronický příjezdový formulář. Ti, kteří nemají certifikát o očkování nebo o prodělání nemoci, musí mít při vjezdu negativní výsledek testu (antigenního nebo PCR) a po 4 až 7 dnech podstoupit na vlastní náklady druhý test ve Švýcarsku nebo v Lichtenštejnsku a předkládat kantonálnímu zdravotnímu úřadu v místě, kde se nacházejí, negativní výsledek tohoto druhého testu. V případě, že je pobyt cizince ve Švýcarsku nebo v Lichtenštejnsku kratší než 4 dny, není druhý test nutný.


2. Existují výjimky z pravidel?

Ano, např. v případě kontinuálního průjezdu Švýcarskem bez (neodůvodněných) zastávek není třeba příjezdový formulář vyplňovat ani neplatí povinnost testování a karantény. Úplný výčet výjimek je v nařízení švýcarské vlády, viz odkaz v bodě 4.


3. Kde najdu švýcarský a lichtenštejnský seznam rizikových zemí a oblastí?

Švýcarský seznam rizikových zemí a oblastí, u kterých je nutné při příjezdu do Švýcarska nebo Lichtenštejnska předkládat negativní výsledek PCR testu či nastoupit do karantény, je k dispozici na webu: Bundesamt für Gesundheit BAG. Vycházejí z něho i lichtenštejnské úřady.


4. Kde najdu švýcarská pravidla, upravující příjezd do Švýcarska?

Nařízení švýcarské vlády je neustále aktualizováno. Platný stav lze zkontrolovat pod následujícími odkazy Nařízení Fedlex.admin.ch (vpravo nahoře lze měnit jazykovou mutaci němčina/francouzština/italština/angličtina)


5. Je třeba si ještě dát na něco pozor?

Přepravní (letecké, autobusové, železniční) společnosti mohou mít vlastní firemní pravidla k ochraně svého personálu a dalších cestujících, odlišná od pravidel navštíveného státu. Proto doporučujeme, aby se cestující vždy včas informovali, jaké podmínky musí splnit, aby byli vpuštěni na palubu veřejného dopravního prostředku. Je třeba výslovně žádat pravidla cestovních společností, nikoliv cílového státu (v opačném případě přepravní společnosti často odkazují na zastupitelský úřad, který zná pravidla cílového státu, nikoliv přepravních společností).

Obdobné doporučení platí, projíždíte-li přes další státy, je třeba se zajímat o pravidla cestování každého z nich, neboť se mohou vzájemně lišit. Postupy mimo Švýcarsko a Lichtenštejnsko Velvyslanectví ČR v Bernu nesleduje. V případě dotazů na pravidla v jiných zemích je tak potřeba obrátit se na diplomatické či konzulární zastoupení daného státu v zemi, kde se nacházíte, které jediné může poskytovat oficiální a závazné informace.


6. Na koho se mohu ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku obrátit v případě, že jsem v atypické osobní situaci?

S případnými dotazy v tomto směru je třeba obracet se přímo na místně příslušný kantonální zdravotní úřad. Jejich seznam a kontakty naleznete pod níže uvedeným odkazem, je třeba rolovat na konec boduKontakte der kantonalen Behörden
 

7. Jak se chovat ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku a jaká jsou platná hygienická pravidla?

Na mnoha místech platí povinnost nosit roušky nebo respirátory, dezinfikovat si ruce a dodržovat bezpečnostní rozestupy, např. v prostředcích hromadné dopravy, ale i ve vnitřních veřejných prostorách. Základní informace lze nalézt na webu: Bundesamt für Gesundheit BAG.


8. Opatření

Povinnost nosit roušky ve venkovních prostorách neplatí. Zachována zůstává v některých vnitřních prostorách, např. v MHD, v restauracích, maloobchodě, apod.

Veškeré obchody a služby fungují standardně. Při jejich návštěvě je třeba dodržovat běžná hygienická a sociální opatření (roušky, dezinfekce, odstupy).

Pravidla se mohou kantonálně lišit. Je třeba se tudíž ptát na pravidla, platná v kantonu, v němž se cizinec pohybuje.


9. Doprava

Mezi Švýcarskem a Lichtenštejnskem na jedné straně a Českou republikou na straně druhé je možno cestovat s využitím soukromé nebo veřejné dopravy (letecké, železniční a autobusové). Na možnosti a podmínky přepravy je třeba se informovat u leteckých, železničních a autobusových společností.


10. Návrat do ČR

Pravidla cestování ze Švýcarska a Lichtenštejnska do České republiky jsou uvedena v naší samostatné informaci „Pravidla pro cestování do České republiky“.

Velvyslanectví ČR v Bernu výslovně upozorňuje, že nespolupracuje s žádným testovacím pracovištěm na území Švýcarska či Lichtenštejnska a nekoordinuje ani jiným způsobem nezprostředkovává obstarání antigenního nebo PCR testu za účelem cesty do České republiky, do Švýcarska a Lichtenštejnska. Nabídku testovacích míst v jednotlivých kantonech lze nalézt pod následujícím odkazem: Bag.admin.ch  (je třeba rolovat na konec bodu). 


11. Závěrečná upozornění

Každý stát je suverénní v rozhodování o tom, komu a za jakých podmínek umožní vstup na své území. Ty se mohou lišit od českých. Každý cizinec, který hodlá přicestovat do Švýcarska nebo Lichtenštejnska, musí respektovat pravidla, stanovená místními úřady. Velvyslanectví ČR v Bernu nemá žádnou možnost je v tom ovlivnit.

Velvyslanectví ČR v Bernu není dále oprávněno provádět výklad předpisů či rozhodnutí švýcarských a lichtenštejnských správních úřadů nebo je jakkoliv komentovat. K tomu jsou povolány výlučně věcně příslušné místní orgány. Proto ani nedostává informace nad rámec těch, jež jsou uvedeny v této zprávě, a nemůže je tudíž ani zprostředkovávat. S jakýmikoliv požadavky či dotazy je nutno se obracet na místně příslušné švýcarské a lichtenštejnské úřady.