deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Úprava pravidel pro překračování státních hranic České republiky a cestování do Švýcarska a Lichtenštejnska

(Archivní článek, platnost skončena 27.05.2020.)

Vláda ČR rozhodla o úpravě pravidel pro překračování státních hranic České republiky.

1. PŘICESTOVÁNÍ DO ČESKÉ REPUBLIKY:

Občané ČR mají dvě možnosti příjezdu do ČR: nástup čtrnáctidenní karantény, nebo předložení potvrzení o absolvování testu, vydané lékařem či orgánem ochrany veřejného zdraví, osvědčující, že byl proveden test na přítomnost COVID-19 s negativním výsledkem. Potvrzení se vypisuje na formulář, který je ke stažení z přílohy, obsažené v závěru této zprávy. Test nesmí být starší než čtyři dny a cestující si ho zajišťuje předem sám na vlastní náklady. Potvrzení je třeba předložit již při hraniční kontrole, na hranicích se testy za tímto účelem neprovádí. Test lze sice absolvovat i do 72 hodin od vstupu na území ČR, do jeho výsledku je však nutno setrvat v karanténě.

Blíže na webové stránce Ministerstva vnitra ČR: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

Povinnou nařízenou karanténu stanoví krajská hygienická stanice, příslušná podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu, a to na základě telefonického oznámení bezprostředně po vstupu na území ČR.

Velvyslanectví ČR v Bernu nedisponuje informacemi o odběrových místech ve Švýcarsku a v Lichtenštejnsku, které testy na přítomnost COVID-19 provádějí. S případnými dotazy je třeba se obracet na ošetřujícího lékaře nebo místní zdravotní úřad (Gesundheitsamt).

Právo přicestovat bez karantény a osvobození od povinnosti předkládat negativní test platí u pracovníků v mezinárodní dopravě, diplomatů nebo osob cestujících za hranice v mimořádných případech na dobu kratší než 24 hodin.

Úplný výčet všech kategorií cizinců a podmínek, za nichž smí přicestovat do České republiky, lze nalézt v tabulce na webové stránce Ministerstva vnitra ČR:

v českém jazyce: https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-informace-mv.aspx

v bodě 2 pod názvy: "Pravidla pro vstup (návrat) osob již pobývajících na území ČR", resp. "Pravidla pro vstup nově příchozích cizinců na území ČR, tedy bez předchozího bydliště na území ČR"

a

v anglickém jazyce: https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx

 

v bodě 2 pod nápisem „Conditions for entry (return) of persons already residing in the territory of the Czech Republic“, resp. "Conditions for foreign nationals newly coming into the territory of the Czech Republic, thus for those who previously did not reside in the Czech territory".

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ ŠVÝCARSKA A LICHTENŠTEJNSKA A TRANZIT:

Velvyslanectví ČR v Bernu i nadále doporučuje cestovat do Švýcarska a Lichtenštejnska jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikována, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě, včetně tranzitu přes třetí státy.

Před případnou nutnou cestou doporučujeme českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu – pro Švýcarsko tedy u Velvyslanectví Švýcarska v Praze nebo u švýcarského regionálního konzulárního centra ve Vídni a pro Lichtenštejnsko u Velvyslanectví Lichtenštejnska ve Vídni – zda se podmínky pro vstup a pobyt v navštěvované zemi nezměnily. Současně doporučujeme před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

Informace o opatřeních aktuálně platných ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku, včetně relevantních odkazů, naleznete na webových stránkách příslušných místních úřadů.

Stále platí, že do Švýcarska mohou ze zahraničí vstoupit bez omezení pouze švýcarští občané a cizinci s platnými pobytovými tituly ve Švýcarsku. Výjimky pro další kategorie osob lze nalézt na webové stránce Státního sekretariátu pro migraci (SEM) ve čtyřech jazycích:

https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/aktuell/faq-einreiseverweigerung.html

Tranzit přes švýcarské území je umožněn těm cizincům, kteří jinak nesplňují podmínky pro přicestování, jestliže zamýšlejí a mají možnost pokračovat v cestě a vstoupit na území dalšího státu (SRN, Rakouska, Itálie nebo Francie).

Na hranicích Švýcarska se sousedními státy nadále probíhají namátkové kontroly.

 

3. DOPRAVA:

Veřejná doprava ve Švýcarsku a v Lichtenštejnsku funguje pravidelně.

Informace o možnostech dopravy do ČR naleznete na webových stránkách našeho velvyslanectví v pravidelně aktualizovaném článku „Do ČR se lze ze Švýcarska vracet i nadále!“

Stále platí, že švýcarská letiště umožňují cizincům tranzit přes Švýcarsko pouze s potvrzeným návazným letem bez opuštění tranzitního prostoru letiště. Není tak možné využívat švýcarská letiště, zejména Curych, jako místa, ze kterého se Češi z různých koutů světa mohou dostat zprostředkovaně do ČR, aniž by měli zajištěn návazný let, případně mohli jinak hodnověrně doložit opuštění Švýcarska.

 

4. OPATŘENÍ:

Na osoby, které vstoupí na území Švýcarska a Lichtenštejnska ze zahraničí, nejsou aplikována žádná zvláštní karanténní a hygienická opatření.

Švýcarské úřady důrazně doporučují dodržovat přísná pravidla hygieny a sociálního distancování. Nošení roušek ve veřejném prostoru povinné není.

 

5. ODKAZY NA DALŠÍ MÍSTNÍ INSTITUCE:

Švýcarsko – Spolkový úřad pro zdravotnictví:

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html

Lichtenštejnsko:

https://www.regierung.li/de/mitteilungen/223405/?typ=news

 

 

přílohy

Formulář potvrzení COVID-19 19 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 7.5.2020