deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pravidla pro cesty do ČR a do Lichtenštejnska

Pravidla pro cesty do ČR a do Lichtenštejnska se uvolnila. Pro občany obou zemí platí opět volný pohyb osob.

1. VSTUP NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY:

Od 15. 6. 2020 se uvolnila pravidla pro vstup do ČR, která se týkají občanů vybraných zemí EU a Schengenu, včetně Lichtenštejnska, a která se řídí dle tzv. Semaforu. Češi dlouhodobě žijící v Lichtenštejnsku, ale i Lichtenštejnci směřující do ČR nemusí absolvovat karanténu ani test a mohou do ČR přijíždět bez omezení i za turistikou.
 

Úplný výčet všech kategorií cizinců a podmínek, za nichž smí přicestovat do ČR, lze nalézt v tabulce na webové stránce Ministerstva vnitra ČR, která je pravidelně aktualizována:

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ LICHTENŠTEJNSKA 

Lichtenštejnsko zavedlo od 06.07.2020 povinnost 10-denní karantény u osob, které přicestují z taxativně vyjmenovaných států a cizích území (dále jen „riziková země“). Česká republika mezi nimi není, daná restrikce se tudíž příjezdů z ČR netýká. Pro české občany nadále platí nejen volný pohyb přes státní hranici, ale i následně při pobytu na lichtenštejnském území. Do karantény tedy nemusí, pokud nepřicestují z některé rizikové země (jejich přehled viz link níže).

Lichtenštejnské úřady postupují v součinnosti se švýcarskými, které situaci ve světě monitorují a budou podle jejího vývoje seznam rizikových zemí, po příjezdu z nichž bude povinná karanténa, neustále aktualizovat. Jejich výčet lze kontrolovat na webu:

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen/empfehlungen-fuer-reisende.html#-187021723.

 

S účinností od 06.07.2020 začala dále platit pro cestující od 12 let povinnost nosit ochranné roušky (šála, šátek či jiné předměty nejsou připuštěny) ve veřejné dopravě v Lichtenštejnsku.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI PRO CESTY OBČANŮ, KTEŘÍ MAJÍ BYDLIŠTĚ V ČR:

A) Mohu do Lichtenštejnska přicestovat bez udání důvodu?

Lichtenštejnsko uvolnilo veškerá omezení pro občany členských států EU a  EFTA, tudíž i pro občany ČR. Tzn., že Češi mohou do Lichtenštejnska volně cestovat, včetně soukromých cest, a tedy i turistiky.

 

Před každou cestou doporučujeme ale Čechům, aby si u Velvyslanectví Lichtenštejnska ve Vídni ověřili, zda se podmínky pro vstup a pobyt v Lichtenštejnsku nezměnily.

 

B) Potřebuji pro vstup do země negativní test na COVID-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Ne. Pro vstup do země není negativní test na COVID-19 potřeba. Stejně tak nejsou po příjezdu aplikována žádná karanténní opatření pro cestující z České republiky.

 

C) Jaké jsou podmínky průjezdu Lichtenštejnska?

Tranzit územím Lichtenštejnska je Čechům umožněn bez omezení.

 

D) Mohu do Lichtenštejnska přijet za prací? Jaké jsou podmínky?

Ano, ale v Lichtenštejnském knížectví platí přísné podmínky pro zaměstnávání cizinců a pobytové tituly a je nutné si zjistit předem veškeré informace na cizineckém a pasovém úřadu: „Ausländer- und Passamt“.

 

E) Na co si mám dát pozor?

Důležité je dodržovat hygienická nařízení a pravidla sociálního distancování, tzn. 1,5 metrové vzdálenosti mezi ostatními lidmi, jakož i plnit povinnost (týká se osob od 12 let) nosit ochranné roušky (šála, šátek či jiné předměty jsou nedostatečné) ve veřejné dopravě.

 

Informace o opatřeních aktuálně platných v Lichtenštejnsku, včetně relevantních odkazů, naleznete na webu:

 

3. DOPRAVA:

Veřejná doprava v Lichtenštejnsku funguje pravidelně. Stejně tak již bylo částečně obnoveno autobusové spojení i pravidelná přímá letecká spojení mezi ČR a Švýcarskem, ze kterého se dá následně cestovat veřejnou dopravou do Lichtenštejnska.  

S účinností od 06.07.2020 platí pro cestující od 12 let povinnost nosit ochranné roušky (šála, šátek či jiné předměty nejsou připuštěny) ve veřejné dopravě.

 

4. OPATŘENÍ:

Většina protikoronavirových opatření byla v Lichtenštejnsku uvolněna. Nově, od 06.07.2020, začíná platit pro osoby, jež přicestují z rizikových zemí, mezi nimiž ČR není, povinnost 10-denní karantény. Čeští občané do karantény tedy nemusí, pokud nepřijedou z některé rizikové země (jejich výčet viz link v bodě 2).

 

5. DOPORUČENÍ PRO TURISTY:

V případě, že se český turista setká během svého pobytu v Lichtenštejnsku s nakaženou osobou, měl by se dobrovolně izolovat od ostatních. Tzn., že může pobývat na své vlastní náklady např. v hotelovém pokoji nebo v jiném ubytovacím zařízení, které má pro účel své cesty zajištěno. Neměl by být v kontaktu s dalšími osobami. Lichtenštejnské úřady mu nebudou bránit odcestovat do své domovské země, doporučují však takovou cestu absolvovat autem bez použití hromadných dopravních prostředků.

Velvyslanectví ČR v Bernu však upozorňuje, že příslušné místní autority mohou v případě zjištění lokálního ohniska nákazy v konkrétním místě a nakažení většího počtu osob např. v hotelu, uvalit karanténu na celou budovu a všechny osoby, které v ní pobývají. V takovém případě nebude možné, aby dotyčný z daného místa volně odcestoval do své domovské země, a bude se muset podřídit instrukcím příslušných úřadů. Pokud by taková situace nastala, je potřeba předpokládat, že by si výlohy s tím spojené musel dotyčný český občan hradit sám. Nelze se spoléhat na to, že by za takové situace nesl náklady za pobyt provozovatel daného zařízení či místní úřady.

V případě nákazy COVID- 19 a s tím spojené hospitalizace Lichtenštejnsko nehradí výlohy na léčení či testování ani žádné další náklady spojené se vznikem této situace. Před každou cestou proto doporučuje Velvyslanectví ČR v Bernu všem cestovatelům zajistit si odpovídající cestovní pojištění a zjistit si také jeho detailní podmínky, aby v případě vzniku nenadálé situace, a to nejen v souvislosti s nákazou COVID-19, měli zajištěno pokrytí svých výloh a nebyli nepříjemně překvapeni. Je věcí osobního rozhodnutí (a odpovědnosti) každého, kdo se vydává do zahraničí, zda takové pojištění uzavře.

V případě cestovatelských dotazů souvisejících s nákazou COVID-19 je možné využít následující infolinky:

Nemocnice (Landesspital): nouzové případy
T +423 235 44 11 – 24 hodin denně

Lékařská služba v případech nouze
T +423 230 30 30 - 24 hodin denně

Hotline COVID-19 testy
T +423 235 45 32 - 24 hodin denně

Zdravotní úřad
T +423 236 73 46 – pondělí až pátek v úředních hodinách

Hotline Coronavirus: jiné než zdravotní dotazy
T+423 236 76 82 - pondělí až pátek v úředních hodinách