deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pravidla pro cesty do ČR a do Švýcarska

Pravidla pro cesty do ČR a do Švýcarska se uvolnila. Pro občany obou zemí platí opět volný pohyb osob.
 

1. VSTUP NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
 

Od 15.06.2020 se uvolnila pravidla pro vstup do ČR, která se týkají občanů vybraných zemí EU a Schengenu, včetně Švýcarska, a která se řídí dle tzv. Semaforu. Češi dlouhodobě žijící ve Švýcarsku, ale i Švýcaři směřující do ČR nemusí tak od tohoto data absolvovat karanténu ani test a mohou do ČR přijíždět bez omezení i za turistikou.
 

Úplný výčet všech kategorií cizinců a podmínek, za nichž smí přicestovat do ČR, lze nalézt v tabulce na webové stránce Ministerstva vnitra ČR, která je pravidelně aktualizována:

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ ŠVÝCARSKA

Švýcarsko zavádí od 06.07.2020 povinnost 10-denní karantény u osob, které přicestují z taxativně vyjmenovaných států a cizích území (dále jen „riziková země“). Česká republika mezi nimi není, daná restrikce se tudíž příjezdů z ČR netýká. Pro české občany nadále platí nejen volný pohyb přes státní hranici, ale i následně při pobytu na švýcarském území. Do karantény tedy nemusí, pokud nepřicestují z některé rizikové země (jejich přehled viz link níže).

Švýcarské úřady situaci ve světě monitorují a budou podle jejího vývoje seznam rizikových zemí, po příjezdu z nichž bude povinná karanténa, neustále aktualizovat. Jejich výčet lze kontrolovat na webu:

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen/empfehlungen-fuer-reisende.html#-187021723.

 

S účinností od 06.07.2020 platí pro cestující od 12 let povinnost nosit ochranné roušky (šála, šátek či jiné předměty nejsou připuštěny) ve veřejné dopravě.

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI PRO CESTY OBČANŮ, KTEŘÍ MAJÍ BYDLIŠTĚ V ČR:

A) Mohu do Švýcarska přicestovat bez udání důvodu?

Švýcarsko uvolnilo na svých hranicích veškerá omezení pro občany členských států EU a  EFTA, tudíž i pro občany ČR. Tzn., že Češi mohou do Švýcarska volně cestovat, včetně soukromých cest, a tedy i turistiky. Všechny hraniční přechody jsou otevřeny.

Před každou cestou doporučujeme Čechům, aby si u Velvyslanectví Švýcarska v Praze nebo u švýcarského regionálního konzulárního centra ve Vídni ověřili, zda se podmínky pro vstup a pobyt ve Švýcarsku nezměnily.

 

B) Potřebuji pro vstup do země negativní test na COVID-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Ne. Pro vstup do Švýcarska není negativní test na COVID-19 potřeba. Stejně tak nejsou po příjezdu aplikována žádná karanténní opatření pro cestující z České republiky.

 

C) Jaké jsou podmínky průjezdu Švýcarskem?

Tranzit územím Švýcarska je Čechům umožněn bez omezení.

 

D) Mohu do Švýcarska přijet za prací? Jaké jsou podmínky?

Ano. Je však nutné nejdříve podat žádost o pracovní povolení, které Švýcarsko zpracovává standardním způsobem. Švýcarsko není členem EU a vždy je nutné se informovat předem u příslušného kantonálního imigračního úřadu, ve kterém chce zájemce práci vykonávat.

Souhrnné informace lze nalézt na webové stránce Státního sekretariátu pro migraci (SEM) ve 4 jazycích

 

E) Na co si mám dát pozor?

Důležité je dodržovat hygienická nařízení a pravidla sociálního distancování, tzn. 1,5 metrové vzdálenosti mezi ostatními lidmi, nosit ochranné roušky (týká se osob od 12 let, šála, šátek či jiné předměty jsou nedostatečné) ve veřejné dopravě.

Na veřejných místech, jako jsou restaurace, obchody, muzea apod., se musí návštěvníci řídit opatřeními stanovenými v místě. Ta jsou vždy umístěna před vstupem a kanton od kantonu se mohou lišit.

Informace o opatřeních, aktuálně platných ve Švýcarsku, včetně relevantních odkazů, naleznete na webu Spolkového úřadu pro zdravotnictví.

 

3. DOPRAVA:

Veřejná doprava ve Švýcarsku funguje pravidelně. Stejně tak již bylo částečně obnoveno autobusové spojení mezi ČR a Švýcarskem a v omezené míře fungují i pravidelná přímá letecká spojení mezi oběma zeměmi.

S účinností od 06.07.2020 platí pro cestující od 12 let povinnost nosit ochranné roušky (šála, šátek či jiné předměty nejsou připuštěny) ve veřejné dopravě.

 

4. OPATŘENÍ:

Většina protikoronavirových opatření byla ve Švýcarsku uvolněna. Nově, od 06.07.2020, začíná platit pro osoby, jež přicestují z rizikových zemí, mezi nimiž ČR není, povinnost 10-denní karantény. Čeští občané do karantény tedy nemusí, pokud nepřijedou z některé rizikové země (jejich výčet viz link v bodě 2).

 

5. DOPORUČENÍ PRO TURISTY:

Obecně platí, že v případě, že se český turista setká během svého pobytu ve Švýcarsku s nakaženou osobou, měl by se dobrovolně izolovat od ostatních. Tzn., že může pobývat na své vlastní náklady např. v hotelovém pokoji nebo v jiném ubytovacím zařízení, které má pro účel své cesty zajištěno. Rozumí se však, že by neměl být v kontaktu s dalšími osobami. Švýcarské úřady mu v takovém případě nebudou bránit odcestovat do své domovské země, doporučují však takovou cestu absolvovat autem bez použití hromadných dopravních prostředků.

Velvyslanectví ČR v Bernu však upozorňuje, že příslušné kantonální autority mohou v případě zjištění lokálního ohniska nákazy v konkrétním místě a nakažení většího počtu osob v místě, např. v hotelu, uvalit karanténu na celou budovu a všechny osoby, které v ní pobývají. V takovém případě nebude možné, aby dotyčný z daného místa volně odcestoval do své domovské země, a bude se muset podřídit instrukcím příslušných úřadů. Pokud by taková situace nastala, je potřeba předpokládat, že by si výlohy s tím spojené musel dotyčný český občan hradit sám. Nelze se spoléhat na to, že by za takové situace nesl náklady za pobyt provozovatel daného zařízení či místní úřady.

Platná doporučení cestovatelům ve Švýcarsku naleznete na speciální stránce webu Spolkového úřadu pro zdravotnictví v angličtině, němčině, francouzštině a italštině: www.bag.admin.ch/travellers. V případě cestovatelských dotazů souvisejících s nákazou COVID-19 je možné využít i infolinky:+41 584 644 488, která je taktéž dostupná ve všech 4 jazycích.

Před každou cestou doporučuje Velvyslanectví ČR v Bernu všem cestovatelům zajistit si odpovídající cestovní pojištění a zjistit si také jeho detailní podmínky, aby v případě vzniku nenadálé situace, a to nejen v souvislosti s nákazou COVID-19, měli zajištěno pokrytí svých výloh a nebyli nepříjemně překvapeni. Je věcí osobního rozhodnutí (a odpovědnosti) každého, kdo se vydává do zahraničí, zda takové pojištění uzavře.