deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pravidla pro cesty do Švýcarska a Lichtenštejnska do 14.12.2020!

(Archivní článek, platnost skončena 13.12.2020 / 23:45.)

Cestující z České republiky jsou po vstupu na švýcarské a lichtenštejnské území, pokud se uskuteční do 14. prosince 2020, povinni nastoupit 10 denní karanténu. 

(Poznámka: od 14. prosince 2020 se podmínky vstupu do Švýcarska a Lichtenštejnska pro cestující z ČR mění. Od tohoto data tak již nebude platit povinnost karantény při vstupu na švýcarské a lichtenštejnské území. Více podrobností naleznete na webu Velvyslanectví ČR v Bernu - Pravidla pro cesty do Švýcarska a Lichtenštejnska od 14. prosince 2020).

 

1. Koho se povinnost karantény týká

Osob, jež pobývaly v posledních 10 dnech před přicestováním do Švýcarska nebo Lichtenštejnska v některé tzv. rizikové zemi, mezi něž patří až do 14. prosince 2020 i Česká republika. Aktuální seznam rizikových zemí lze kontrolovat na webu: bag.admin.ch

Povinnost neplatí pro osoby, které v posledních 10 dnech tranzitovaly přes nějaký rizikový stát a nacházely se na jeho území méně než 24 hodin.

 

2. Jaká je délka povinné karantény

Karanténa trvá 10 dní. Příp. předložení negativního testu nijak neovlivňuje povinnost nastoupit karanténu ani její 10-denní délku.

 

3. Existují výjimky z povinné karantény ?

Ano, např. pro osoby, přepravující zboží v rámci mezinárodní přepravy, pracující jako posádky prostředků mezinárodní osobní dopravy, nebo pro ty, kteří musí z pracovních nebo medicínských důvodů přicestovat do Švýcarska nebo Lichtenštejnska na taxativně vyjmenovanou dobu a jejichž cestu nelze odložit (nutno doložit).

Výjimky jsou stanoveny v čl. 4 odst. 1 nařízení švýcarské vlády (Lichtenštejnsko z něj vychází), které je neustále novelizováno, proto neuvádíme jejich plný výčet. Aktuální stav lze zkontrolovat zde (vpravo nahoře lze měnit jazykovou mutaci němčina/francouzština/italština/angličtina): admin.ch

Čl. 4 odst. 3 téhož nařízení umožňuje jednotlivým kantonálním zdravotním úřadům povolit ve výjimečných, odůvodněných případech na území daného kantonu další výjimky nebo ulehčení. Zmíněné oprávnění je třeba vnímat jako možnost, použitelnou jen ve skutečně výjimečných a odůvodněných případech. S případnými dotazy v tomto směru je třeba obracet se přímo na místně příslušný kantonální zdravotní úřad (jejich seznam a kontakty na ně lze nalézt v odkazu níže, je třeba rolovat na konec bodu). Velvyslanectví ČR v Bernu tyto výjimky nezprostředkovává a nemá možnost jejich udělení ovlivnit. bag.admin.ch

 

4. Lze přes Švýcarsko nebo Lichtenštejnsko i nadále tranzitovat ?

Ano, má-li tranzitující osoba úmysl i reálnou možnost bezprostředně pokračovat v cestě do další země. Tzn.: je povoleno tranzitovat přes švýcarská letiště, přejet osobním vozem přes území Švýcarska a Lichtenštejnska - např. při návratu z dovolené do ČR, nebo tranzitovat vlakem, autobusem a dalšími dopravními prostředky.

 

5. Co je třeba udělat po vjezdu do Švýcarska nebo Lichtenštejnska z ČR nebo jiné rizikové země

Osoba, splňující kritéria, vymezená v bodě 1, je povinna svůj příjezd  do 2 dnů nahlásit místně příslušnému kantonálnímu úřadu. Seznam a kontakty lze nalézt v bodě 3.

 

6. Jak postupovat bezprostředně po přicestování do Švýcarska nebo Lichtenštejnska

 

a) Okamžitě se odebrat domů nebo do místa odpovídajícího ubytování (hotel, ubytovna atd.). Při cestě je třeba dodržovat odstup 1, 5 m od ostatních osob nebo si nasadit roušku, a pokud možno nepoužít hromadnou veřejnou dopravu.

b) Nahlásit přicestování do 2 dnů místně příslušnému kantonálnímu úřadu, viz bod 5, a řídit se  dále jeho pokyny.

c) Zdržovat se 10 dní doma nebo v místě odpovídajícího ubytování, vyhnout se kontaktům s jinými osobami (včetně osob ve společné domácnosti, jež v rizikové zemi nepobývaly) a řídit se obecnými návody, jak se chovat v karanténě, viz přílohy: llv.li

Anweisung zur Quarantäne (PDF, 182 kB, 03.08.2020)

 

7. Co hrozí při nesplnění ohlašovací povinnosti, zmíněné v bodě 5, a povinnosti nastoupit karanténu

Taková osoba se dopustí přestupku a hrozí jí finanční sankce do výše 10.000 CHF.

 

8. Závěrečné upozornění

Každý stát je suverénní v rozhodování o tom, komu a za jakých podmínek umožní vstup na své státní území. Ty se mohou lišit od českých. Každý cizinec, který hodlá přicestovat na švýcarské nebo lichtenštejnské území musí respektovat pravidla, stanovená švýcarskými a lichtenštejnskými úřady. Velvyslanectví ČR v Bernu nemá žádnou možnost je v tom ovlivnit.