deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pravidla pro cesty do Švýcarska a Lichtenštejnska (do 23:59:59 hod. dne 07. 02. 2021)

(Archivní článek, platnost skončena 08.02.2021.)

Cestující z České republiky jsou po vstupu na švýcarské a lichtenštejnské území povinni nastoupit 10-denní karanténu. 

 

1. Koho se povinnost karantény týká?

Osob, jež pobývaly v posledních 10 dnech před přicestováním do Švýcarska nebo Lichtenštejnska v některé tzv. rizikové zemi, mezi něž patří od 15.01.2021 i Česká republika. Aktuální seznam rizikových zemí lze kontrolovat na webu zde:

Povinnost neplatí pro osoby, které v posledních 10 dnech tranzitovaly přes některý rizikový stát a nacházely se na jeho území méně než 24 hodin.

 

2. Jaká je délka povinné karantény?

Karanténa trvá 10 dní. Případné předložení negativního testu nijak neovlivňuje povinnost nastoupit karanténu ani její 10-denní délku.

 

3. Existují výjimky z povinné karantény?

Ano, např. pro osoby, přepravující zboží v rámci mezinárodní přepravy, pracující jako posádky prostředků mezinárodní osobní dopravy, nebo pro ty, kteří musí z pracovních nebo medicínských důvodů přicestovat do Švýcarska nebo Lichtenštejnska,  jejichž cestu nelze odložit (nutno doložit).

Výjimky jsou stanoveny v čl. 4 odst. 1 nařízení švýcarské vlády (Lichtenštejnsko z něj vychází), které je neustále novelizováno, a proto neuvádíme jejich plný výčet. Aktuální stav lze zkontrolovat zde (vpravo nahoře lze měnit jazykovou mutaci němčina/francouzština/italština/angličtina):

Čl. 4 odst. 3 téhož nařízení umožňuje jednotlivým kantonálním zdravotním úřadům povolit ve výjimečných, odůvodněných případech na území daného kantonu další výjimky nebo ulehčení. Zmíněné oprávnění je třeba vnímat jako možnost, použitelnou jen ve skutečně výjimečných a odůvodněných případech. S případnými dotazy v tomto směru je třeba obracet se přímo na místně příslušný kantonální zdravotní úřad (jejich seznam a kontakty na ně lze nalézt v odkazu níže, je třeba rolovat na konec bodu). Velvyslanectví ČR v Bernu tyto výjimky nezprostředkovává a nemá možnost jejich udělení ovlivnit.

 

4. Lze přes Švýcarsko nebo Lichtenštejnsko i nadále tranzitovat?

Ano, má-li tranzitující osoba úmysl i reálnou možnost bezprostředně pokračovat v cestě do další země. To znamená, že je např. povoleno tranzitovat přes švýcarská letiště, přejet osobním vozem přes území Švýcarska a Lichtenštejnska – např. při návratu z dovolené do ČR, nebo tranzitovat vlakem, autobusem a dalšími dopravními prostředky.

 

5. Co je třeba udělat po příjezdu do Švýcarska nebo Lichtenštejnska z ČR nebo jiné rizikové země?

Osoba, naplňující kritéria vymezená v bodě 1, je povinna svůj příjezd do 2 dnů nahlásit místně příslušnému kantonálnímu úřadu. Seznam a kontakty lze nalézt v bodě 3.

 

6. Jak postupovat bezprostředně po přicestování do Švýcarska nebo Lichtenštejnska?

  • Okamžitě se odebrat domů nebo do místa odpovídajícího ubytování (hotel, ubytovna atd.). Při cestě je třeba dodržovat odstup 1,5 m od ostatních osob nebo si nasadit roušku, a pokud možno nepoužít hromadnou veřejnou dopravu.
  • Nahlásit přicestování do 2 dnů místně příslušnému kantonálnímu úřadu, viz bod 5, a řídit se dále jeho pokyny.
  • Zdržovat se 10 dní doma nebo v místě odpovídajícího ubytování, vyhnout se kontaktům s jinými osobami (včetně osob ve společné domácnosti, jež v rizikové zemi nepobývaly) a řídit se obecnými návody, jak se chovat v karanténě, blíže viz:

Švýcarsko

Lichtenštejnsko

 

7. Co hrozí při nesplnění ohlašovací povinnosti, zmíněné v bodě 5, a povinnosti nastoupit karanténu?

Taková osoba se dopustí přestupku a hrozí jí finanční sankce do výše 10.000 CHF.

 

8. Závěrečná upozornění

Každý stát je suverénní v rozhodování o tom, komu a za jakých podmínek umožní vstup na své státní území. Ty se mohou lišit od českých. Každý cizinec, který hodlá přicestovat na švýcarské nebo lichtenštejnské území, musí respektovat pravidla, stanovená  švýcarskými a lichtenštejnskými úřady. Velvyslanectví ČR v Bernu nemá žádnou možnost je v tom ovlivnit.

Velvyslanectví ČR v Bernu není dále oprávněno provádět výklad obecně závazných předpisů či rozhodnutí švýcarských a lichtenštejnských správních úřadů nebo je jakkoliv komentovat. K tomu jsou povolány výlučně věcně příslušné místní orgány. Proto ani nedostává informace nad rámec těch, jež jsou uvedeny v této zprávě, a nemůže je tudíž ani zprostředkovávat. S jakýmikoliv požadavky či dotazy je nutno se obracet na místně příslušné švýcarské a lichtenštejnské úřady.