deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Právní pomoc

V určitých situacích, spojených s právním prvkem, např. před uzavřením smlouvy jakéhokoliv druhu, je žádoucí poradit se s advokátem, zejména má-li být pro smluvní dokument či určitou právní situaci rozhodný jiný než český právní řád.

Je vždy lepší vynaložit určitou částku na právní konzultaci předem, jestliže to dotyčného uchrání před nepříjemnostmi později, které jsou často spojeny rovněž s finančními náklady a mnohdy s vyššími. Žádoucí je přitom kontaktovat advokáta, specializovaného na příslušné odvětví práva.

Zastupitelské úřady cizích států, působící v hostitelském státě, neprovádějí činnosti, jež přísluší právním zástupcům, tedy tak nečiní ani Velvyslanectví ČR v Bernu.

V případě potřeby řešit právní problém ve Švýcarsku či z jiného důvodu kontaktovat advokáta, oprávněného poskytovat právní služby ve Švýcarsku a znalého odpovídajícího právního odvětví, je možno vyhledat jej na webové stránce Švýcarské advokátní komory

 Pod bodem "Ort" se napíše město, v němž klient advokáta hledá, příp. pod bodem „Kanton“ se zvolí jeden z 26 švýcarských kantonů, a pod bodem "Tätigkeitsgebiet" se uvede odvětví práva, jehož se záležitost týká. Chce-li klient mluvit rodným jazykem, je možno zadat i jazyk (v daném případě "Tschechisch"), např. v Zürichu působí v době vytvoření této informace 22 advokátů, kteří mluví česky (jejich počet se může postupem času měnit). Ne v každém městě je ale možno, samozřejmě, česky mluvícího advokáta nalézt.

V případě potřeby řešit právní problém v Lichtenštejnsku či z jiného důvodu kontaktovat místního advokáta, oprávněného poskytovat právní služby a znalého odpovídajícího právního odvětví, je možno vyhledat jej na webové stránce Lichtenštejnské advokátní komory