deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Úřední překlady českých veřejných listin pro použití ve Švýcarské konfederaci a v Lichtenštejnském knížectví

Veřejné listiny, vystavené v České republice, které mají být uplatněny na území Švýcarské konfederace nebo Lichtenštejnského knížectví, musí být opatřeny tzv. apostilou a úředním překladem do příslušného úředního jazyka.

Bohužel ve Švýcarsku a v Lichtenštejnsku neexistuje webová stránka, která by jako v ČR kompletně vedla seznam překladatelů, kteří jsou oprávněni provádět překladatelskou činnost na území jmenovaných států, resp. jejímž prostřednictvím by bylo možno vyhledat vhodného překladatele kdekoliv na území daných států. Místní úřady uvádějí, že informaci, kde lze překlad pořídit, je možno vždy získat u toho úřadu, kde má být cizozemská (tedy i česká) veřejná listina uplatněna.

Ve snaze pomoci uvádíme níže fyzické a právnické osoby, které nám sdělily, že jsou oprávněny překladatelskou činnost ve Švýcarsku provádět, a obrátily se na nás se žádostí o uvedení kontaktů na ně na naší webové stránce. Velvyslanectví ČR nemá s nimi žádnou spojitost a nemůže tudíž nést zodpovědnost za kvalitu jimi provedených překladů, účtovanou cenu ani další souvislosti.

Tento neoficiální seznam (viz příloha) neobsahuje všechny tlumočníky a překladatele, působící ve Švýcarsku či v Lichtenštejnsku. Každý si může, samozřejmě, zvolit jakéhokoliv překladatele podle vlastní úvahy.

 

přílohy

Neoficiální seznam švýcarských překladatelú k 15.09.2021 31 KB DOC (Word dokument) 15.9.2021