deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyšší ověřování švýcarských veřejných listin pro jejich uplatnění v ČR

Má-li být uplatněna švýcarská veřejná listina v České republice, musí být opatřena vyšším ověřením (tzv. apostilní doložkou) a úředním překladem do českého jazyka (celý dokument, včetně apostily). Osvobození od vyššího ověření se týká pouze listin, vydaných nebo ověřených soudy nebo ústředním správním orgánem, který se nachází v seznamu, který tvoří přílohu Dohody mezi republikou Československou a a Švýcarskem o vzájemné právní pomoci ve vecech občanských a obchodních z 21.12.1926.
 

Apostilní ověřovací doložku vystaví příslušný úřad státu, ve kterém byla listina vydána. V České republice je tímto orgánem ministerstvo spravedlnosti – mezinárodní odbor (pro listiny vydávané českými justičními orgány, včetně listin vydávaných nebo ověřovaných notáři). Pro civilní doklady vystavuje apostilní doložku Ministerstvo zahraničních věcí ČR, oddělení legalizace, Toskánský palác.

Který švýcarský úřad je oprávněn opatřit konkrétní švýcarskou veřejnou listinu apostilou, by měl žadateli sdělit např. úřad, který danou listinu vystavil.

K úředním překladům viz samostatná informace.