deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Sčítání lidu, bytů a domů 2021

(Archivní článek, platnost skončena 11.05.2021.)

V roce 2021 se v České republice uskuteční sčítání lidu, bytů a domů. To je však povinné i pro osoby žijící v zahraničí, včetně Švýcarska a Lichtenštejnska, které mají hlášený pobyt v ČR! 

Koho se sčítání lidu, bytů a domů v roce 2021 týká?

Sčítání je povinné i pro osoby - občany ČR i cizí státní příslušníky - s hlášeným pobytem v ČR, které žijí v zahraničí. Jinými slovy každý, kdo má v ČR evidovaný trvalý pobyt (přesněji ho bude mít o půlnoci z 26. na 27. března 2021), se musí sečíst. Nezáleží na tom, kde ve světě žije ani jaké má další občanství. Občanů, žijících v zahraničí, kteří mají na území ČR ukončený pobyt, se sčítání netýká.  

Pokud tedy bydlí naši občané v zahraničí a nemají v České republice trvalý pobyt, ani nebudou v rozhodný okamžik na českém území přítomni, nemusí vyplňovat sčítací formulář. Pokud bydlí v zahraničí, ale stále mají trvalý pobyt v Česku, je nutné sčítací formulář vyplnit.  

Kdo sčítání lidu, bytů a domů zajišťuje?
 
Sčítání zajišťuje Český statistický úřad.


Kdy sčítání lidu, bytů a domů začne a jak dlouho bude probíhat?

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 začne o půlnoci z pátku 26. na sobotu 27. března 2021. Mimo území ČR nebudou k dispozici tištěné formuláře. Od 27. března do 11. května 2021 bude moci každý vyplnit sčítací formulář online na webu www.onlinescitani.cz nebo v mobilní aplikaci, kterou lze nalézt v Google Play i App Store pod názvem „Sčítání 2021“.
 

Čeho se sčítání týká?

Sčítací formulář obsahuje o polovinu méně údajů než při minulém sčítání v roce 2011. Zjišťují se výhradně informace, které nejsou dostupné z databází státu, a nejsou tedy zjistitelné jiným způsobem. Vyplňují se údaje o domě či bytě, kde bydlíte, a o všech osobách, jež tam společně žijí.

V rámci sčítání jsou vyplňovány údaje, zda bydlíte ve vlastním nebo pronajatém bytě či domě, jaká je plocha bytu v metrech čtverečních, počet místností, vybavenost plynem a vodou a způsob vytápění. Zjišťováno je dále první bydliště po narození a místo obvyklého pobytu rok před sčítáním, informace o nejvyšším ukončeném vzdělání, zaměstnání a místě pracoviště nebo školy.

Otázky týkající se národnosti a náboženské víry jsou dobrovolné. Je na rozhodnutí každého, zda na ně odpoví nebo ne. Pro vyplnění údajů o všech osobách, které v bytě bydlí, je potřeba znát jejich jména, rodná čísla nebo čísla osobních dokladů vydaných Českou republikou a data narození. 

Dotazy nejsou směrovány na žádné majetkové poměry ani na zdravotní stav.

Jak se do sčítacího formuláře bezpečně přihlásit?

K přihlášení se použije číslo platného osobního dokladu, vydaného Českou republikou (občanský průkaz, cestovní pas nebo doklady, vydané cizincům), a datum narození. Použít je možno také elektronickou identitu (eidentita.cz) nebo datovou schránku fyzické osoby. Dále se postupuje dle pokynů, jež se objeví.

Je vyplnění formuláře složité?

Elektronický sčítací formulář je stručný, uživatelsky přívětivý a obsahuje mnoho návodných vysvětlivek. Sčítání s ním je bezpečné a snadné. Je možno ho vyplnit odkudkoliv a bez kontaktu se sčítacím komisařem. Formulář obsahuje nabídková menu („našeptávače“) u slovních odpovědí a automaticky zobrazuje otázky na základě vyplněných údajů (například u dítěte není zobrazována otázka na zaměstnání). Umožňuje logické kontroly vazeb mezi odpověďmi a nabízí kontextové návody k vyplnění a odeslání.

Kromě češtiny je dostupný v 7 dalších jazycích (angličtina, němčina, polština, ruština, ukrajinština, vietnamština, romština).

Může za někoho formulář vyplnit i někdo jiný?

Pokud někdo nemá možnost se sečíst sám, může za něj údaje vyplnit jiný člen jeho domácnosti, kterému dotyčný sdělí vše potřebné pro vyplnění. Vyplnění společné části sčítacího formuláře za byt a domácnost zabere asi 10 minut a druhé části zhruba 5 minut za jednu osobu.

Kdo lze nalézt podrobnější informace?

Podrobnější informace jsou dostupné na www.scitani.cz nebo na webu Českého statistického úřadu www.czso.cz, na informační lince +420 274 056 789 a od 12. března 2021 rovněž na lince +420 840 30 40 50.

 

Pokud máte dotazy, obracejte se prosím na tyto kontakty a nikoliv na linky Velvyslanectví ČR v Bernu. To není organizátorem sčítání a jeho pracovníci Vás odkážou právě na výše uvedená kontaktní místa.