deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Informace o způsobu hlasování na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí v říjnových parlamentních volbách

thumb

Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny vzory hlasovacích lístků označené nápisem „VZOR“, dále případná prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů; při zjišťování výsledků voleb se k hlasům… více ►

Protiepidemická opatření v době voleb v prostorách velvyslanectví v Bernu

thumb

Ochranná protiepidemická opatření zastupitelského úřadu České republiky v Bernu, platná v době konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 8. a 9. října 2021 více ►

Seznam kandidátních listin politických stran a hnutí pro podzimní parlamentní volby

thumb

Všichni voliči, kteří se ve dnech 8. a 9. října 2021 zúčastní voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na Velvyslanectví ČR v Bernu, budou volit kandidáty z Ústeckého volebního kraje. více ►

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021

thumb

Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října a sobotu 9. října 2021. více ►

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem ČR v zahraničí

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů, vedeného ZÚ ČR v zahraničí více ►

Žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vedeného ZÚ ČR v zahraničí

K tomu, aby mohl být volič opětovně zapsán do stálého seznamu voličů, vedeného na území České republiky, je potřeba, aby podal písemnou žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí. více ►

Informace o souvislostech vyškrtnutí voliče ze stálého seznamu voličů na základě jeho žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem

Vyškrtnutí voliče ze stálého seznamu voličů, vedeného na území ČR, na základě jeho žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem více ►