deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Upozornění pro zájemce o zápis do zvláštního seznamu voličů, vedeného Velvyslanectvím ČR v Bernu

(Archivní článek, platnost skončena 05.12.2022.)

Velvyslanectví ČR v Bernu dostává v posledních dnech relativně velký počet žádostí občanů o zápis do zvláštního seznamu voličů. Většina z nich je řádně doložena přílohami, které požaduje volební zákon, a žadatelé tak mohou být do předmětného seznamu zapsáni. Bohužel nemálo žádostí vykazuje nedostatky, jež provedení zápisu do zvláštního seznamu voličů neumožňují. Na webu velvyslanectví je přitom po dlouhé roky umístěna informace, jakým způsobem je možno předmětnou žádost podat a jakými dokumenty je nutno ji doložit, viz:
https://www.mzv.cz/bern/cz/volby/zadost_o_zapis_do_zvlastniho_volebniho.html

Případným zájemcům o zápis do zvláštního seznamu voličů velvyslanectví doporučuje si informaci pozorně přečíst před odesláním nebo osobním podáním žádosti a vyvarovat se tak zbytečných chyb.

Nejčastější chyby v žádostech:

  • poštovní cestou zaslaná žádost není doložena úředně ověřenou kopií platných dokladů, potvrzujících  totožnost, státní občanství ČR a/nebo bydliště žadatele v územním obvodu Velvyslanectví ČR v Bernu (ve Švýcarské konfederaci nebo v Lichtenštejnském knížectví), pouze prostou kopií,
  • poštovní cestou zaslaná nebo osobně podávaná žádost je sice doložena úředně ověřenou kopií nebo originálem platných dokladů, potvrzujících  totožnost a státní občanství ČR žadatele, švýcarský úřední doklad ale neuvádí žádnou adresu bydliště žadatele (v převážné většině je to případ nových dokladů o povolení k pobytu, webová informace velvyslanectví přitom výslovně upozorňuje, že povolení k pobytu v podobě plastových karet žádnou adresu neobsahují a jsou tudíž nedostatečná),
  • poštovní cestou zaslaná nebo osobně podávaná žádost je sice doložena úředně ověřenou kopií nebo originálem dokladů, potvrzujících  totožnost, státní občanství ČR a/nebo bydliště žadatele v územním obvodu Velvyslanectví ČR v Bernu, některý z předkládaných úředních dokladů (většinou cestovní pas ČR nebo občanský průkaz ČR) je však neplatný,
  • žádost je zaslaná mailem, jakkoliv webová informace velvyslanectví výslovně upozorňuje, že mail nelze pro podání žádosti použít,
  • poštovní cestou zaslaná nebo osobně podávaná, nedostatečně doložená, žádost je doplňována následně zaslaným mailem, jakkoliv webová informace velvyslanectví výslovně upozorňuje, že mail nelze pro podání žádosti použít, nelze jej tedy použít ani pro dodatečné zaslání chybějících příloh.

S ohledem na to, že Velvyslanectví ČR v Bernu eviduje v současnosti nebývale velké množství nedostatečně doložených žádostí občanů o zápis do zvláštního seznamu voličů, podávaných za účelem účasti v lednových prezidentských volbách, upozorňuje v dostatečném předstihu na nejčastější nedostatky a připomíná, že lhůta pro podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů pro účely lednových prezidentských voleb končí 04.12.2022 v 16.00 hod. Činí tak rovněž proto, že před každými volbami dostává prostřednictvím Švýcarské pošty několik sice řádně doložených žádostí o zápis do zvláštního seznamu voličů, avšak obdrží je až (zpravidla pouhý 1 den)  po zákonem stanoveném termínu a nemůže jim tudíž pro účely nejbližších voleb vyhovět.