deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volba prezidenta v roce 2023

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil volbu prezidenta republiky a stanovil dny jejího konání na pátek 13. ledna a sobotu 14. ledna 2023. Případné druhé kolo volby by proběhlo v pátek 27. ledna a v sobotu 28. ledna 2023.
 

Kde je možno volit ve Švýcarsku a v Lichtenštejnsku ?

Ve Švýcarsku lze voličský hlas v podobě hlasovacího lístku odevzdat výlučně ve volební místnosti v budově Velvyslanectví ČR v BernuNa Stálé misi ČR v Ženevě ani na honorárních konzulátech ČR v Basileji, Lausanne a v Curychu volit nelze.

V Lichtenštejnsku nikde volit nelze, tedy ani na Honorárním konzulátu ČR ve Vaduzu ne. Čeští občané žijící v Lichtenštejnsku mohou volit na Velvyslanectví ČR v Bernu.

 

Kdy a kdo může volit v Bernu?

Volit bude možné dne 13. ledna 2023 v době 14.00 – 22.00 hod. a dne 14. ledna 2023 v době 08.00 – 14.00 hod., resp. v případném druhém kole pak dne 27. ledna 2023 v době 14.00 – 22.00 hod. a dne 28. ledna 2023 v době 08.00 – 14.00 hod., i na Velvyslanectví ČR v Bernu pro ty voliče, kteří

  • jsou buď zapsáni ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Velvyslanectvím ČR v Bernu,
  • nebo předloží voličský průkaz, vystavený obecním úřadem, v jehož územním obvodu v ČR mají místo trvalého pobytu,
  • nebo předloží voličský průkaz, vystavený jiným zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, v jehož zvláštním seznamu voličů jsou vedeni.

Voličem je státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhne 18. roku věku. Každý volič je povinen před hlasováním prokázat svou totožnost a státní občanství ČR předložením platného občanského průkazu ČR nebo platného cestovního, diplomatického či služebního pasu ČR nebo cestovního průkazu ČR. Neučiní-li tak, nebude mu hlasování umožněno.

 

Co dělat, když nejsem zapsán/a ve zvláštním seznamu voličů?

Ten, kdo není zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Velvyslanectvím ČR v Bernu, se může pro účely prezidentské volby nechat zapsat ve lhůtě do 16.00 hod. dne 4. prosince 2022.  Postup a podmínky zápisu jsou uvedeny v samostatné informaci Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem ČR v zahraničí.

 

Co dělat, když ve zvláštním seznamu voličů zapsán/a jsem, ale nemůžu volit v Bernu?

Voliči, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Velvyslanectvím ČR v Bernu, a budou chtít uplatnit své volební právo, ale nebudou moci/chtít ve dnech voleb přijet do Bernu, mají možnost požádat Velvyslanectví ČR v Bernu o vydání voličského průkazu. Na jeho základě pak budou moci uplatnit – po doložení své totožnosti a státního občanství ČR – své volební právo v jakémkoliv volebním okrsku v ČR či zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Žádost v listinné podobě, opatřená úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě, zaslaná prostřednictvím datové schránky, musí být doručena Velvyslanectví ČR v Bernu do 16.00 hod. dne 6. ledna 2023  pro 1. kolo prezidentské volby, resp. do 16.00 hod. dne 20. ledna 2023  pro případné 2. kolo.  Při osobním předání žádosti o vydání voličského průkazu na Velvyslanectví ČR v Bernu tato lhůta končí 11. ledna 2023 v 16.00 hod. pro 1. kolo prezidentské volby, resp. 25. ledna 2023 v 16.00 hod. pro případné 2. kolo.

Velvyslanectví může voličský průkaz předat osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu. Může ho také voliči zaslat, nejdříve však 15 dnů před prvním dnem voleb, v případě prezidentských voleb tedy od 29. prosince 2022.

 

Jak bude probíhat volba na velvyslanectví?

Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tedy i na Velvyslanectví ČR v Bernu, obdrží hlasovací lístky až ve volební místnosti. Po obdržení úřední obálky a hlasovacích lístků vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič do tohoto prostoru neodebere, nebude mu hlasování umožněno. Po opuštění prostoru, určeného pro úpravu hlasovacích lístků, vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky.

 

Upozornění

Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky