deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Letní škola slovanských studií v r. 2018 – nabídka vládních stipendií

(Archivní článek, platnost skončena 31.08.2018.)

Informace o stipendijních kurzech českého jazyka v České republice, konaných v létě 2018. Lhůta pro podání přihlášek je 4. březen 2018.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky nabízí 3 stipendijní místa na Letních školách slovanských studií pro rok 2018 pro zájemce ze Švýcarska.

Letní školy slovanských studií jsou studijní kurzy českého jazyka, pořádané veřejnými vysokými školami v České republice, které se konají každoročně v měsících červenci až září.

Kurzy v ročníku 2018 pořádají pro zájemce ze Švýcarska tyto české univerzity:

-           Univerzita Karlova v Praze (27.07.–24.08. 2018) – 1 stipendijní místo

-           Masarykova univerzita v Brně (21.07.–18.08. 2018) – 2 stipendijní místa

Stipendia spočívají v úhradě nákladů na výuku, ubytování, stravování a exkurze, pořádané v rámci Letní školy slovanských studií.

Obecné informace o podmínkách stipendijních pobytů, včetně formuláře přihlášky, jsou zveřejněny na anglických internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Uchazeč vyplní přihlášku a připojí svůj životopis v češtině nebo v angličtině. Vyplněnou přihlášku spolu s životopisem je potřeba zaslat nejpozději do 4. března 2018 na adresu Velvyslanectví České republiky v Bernu: Botschaft der Tschechischen Republik, Muristrasse 53, 3006 Bern.

Úspěšní žadatelé o stipendium budou informováni přímo pořádající univerzitou, které je třeba jejich účast neprodleně potvrdit, nebo se z účasti omluvit na mailové adrese lucie.gregurkova@msmt.cz. Nesprávně nebo neúplně vyplněné přihlášky budou z výběrového řízení vyřazeny.

Všem účastníkům Letní školy slovanských studií se doporučuje sjednat si cestovní zdravotní připojištění, neboť stipendium nepokrývá hrazení nákladů na poskytnutí zdravotní péče stipendistům ani náklady na jejich repatriaci do vlasti.

Letní škola slovanských studií je otevřena i zájemcům, kteří nežádají o vládní stipendium a jsou ochotni nést náklady spojené s pobytem v České republice. V tom případě se žadatelé neobrací na Velvyslanectví České republiky v Bernu, nýbrž přímo na jednotlivé univerzity.