česky  english  español 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Velvyslanectví v Bogotě
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prezentace České republiky ve městě Bucaramanga

Ve dnech 21. – 23. dubna zavítala velvyslankyně Kateřina Lukešová společně s vedoucím obchodně-ekonomického úseku Bohdanem Malaniukem do města Bucaramanaga v departamentu Santander. Úvodní kulturně zaměřený program vystřídalo setkání se starostou a dalšími zástupci vedení města a přidružených organizací, které mají na starosti rozvoj města a obchodně-ekonomickou tematiku. S ohledem na zájem kolumbijské strany byla v rámci pracovních schůzek průřezově představena česká řešení v oblastech smart cities a vodohospodářství. Návštěva přispěla k zviditelnění České republiky jakožto moderní rozvinuté země s dlouholetou tradicí úspěšných a efektivních technologických řešení komplexních problémů spojených s industrializací a intenzivním využíváním přírodních zdrojů. 
 

Návštěvu inicioval a organizačně připravil honorární konzul ČR v Bucaramanze Germán Caballero. Velvyslankyně Lukešová v první den návštěvy inaugurovala Patio de Banderas v Casa de la Cultura, ve kterém aktuálně visí česká vlajka společně s francouzskou a brazilskou. Jedná se o vlajky zemí, jež mají v Bucaramanze zastoupení prostřednictvím honorárních konzulů. Česká delegace následně zavítala do nově zrekonstruovaného divadla Teatro Santander a kulturního centra Centro Cultural del Oriente. Úroveň obou kulturních zařízení a rozhovory se členy jejich vedení ukázaly, že kultura je pro město prioritní oblastí, do které městská rada investuje nemalé finanční prostředky. Zároveň mají zástupci místní kulturní obce mimo jiné zájem o zahraniční hostující soubory.

Druhý den zahájila delegace setkáním se starostou Bucaramangy (aglomerace s 1,3 mil. obyvatel) Juanem Carlosem Cárdenasem, který velvyslankyni Lukešové předal symbolický klíč od města. Starosta v průběhu pracovní snídaně popsal aktuální priority rozvoje města a představil svou vizi Bucaramangy jako prvního smart city v Kolumbii. Delegace následně zavítala do sídla místních vodovodů a kanalizací, kde proběhl půldenní workshop se zástupci místní správy, včetně samotných vodovodů. Tematicky byla akce zaměřena na smart cities a vodohospodářství. Kolumbijská strana představila největší výzvy a projekty v dotčených oblastech a projevila zájem o české znalosti a dovednosti v rovině metodiky, implementace politik, plánování a výměny expertních poznatků. Vedoucí obchodně-ekonomického úseku, Bohdan Malaniuk, představil průřezovou nabídku českých technologií a know-how v oblasti smart cities a vodohospodářství. Zároveň nabídl možnost propojení na konkrétní české dodavatele těchto technologií prostřednictvím velvyslanectví. V závěru dne proběhlo setkání se zástupci hospodářské komory. Byly diskutovány možnosti spolupráce v obchodně-ekonomické oblasti mezi ČR a departamentem Santander. Kromě silného agrárního zázemí se region soustřeďuje i na další ekonomické sektory, z nichž za zmínku stojí ICT a zdravotnické prostředky. Zajímavé příležitosti pak skýtají dodávky zdravotnické techniky do místních soukromých zařízení. Ta žijí zejména ze zdravotnické turistiky a požívají daňových výhod, které plynou z jejich umístěných v tzv. volných zónách. O návštěvě velvyslankyně referovaly v pozitivním duchu největší deník Vanguardia, noviny El Frente a dále rozhlasová stanice RCN a místní televizní kanál.