česky  english  español 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: DNBC
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Spolupráce velvyslanectví s velitelstvím hasičského záchranného sboru Kolumbie

Velvyslanectví v Bogotě se snaží o dlouhodobý rozvoj mezinárodní spolupráce v řadě oblastí. Zejména pak v těch, kde může specifické české know-how dodat přidanou hodnotu místním partnerům. Jednou z takových oblastí je z českého pohledu nepochybně hasičství. Zástupce velvyslanectví se sešel s týmem generálního ředitele kolumbijského hasičského záchranného sboru, Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, aby společně projednali společné zájmy v oblasti sdílení zkušeností a dovedností. Zároveň byly představeny vybrané české hasičské technologie, které by mohly být kolumbijským hasičům užitečné při nasazení i v místních podmínkách.  
 

Dne 17. února 2020 se vedoucí obchodně-ekonomického oddělení, Bohdan Malaniuk, sešel s týmem generálního ředitele kolumbijských hasičů, vrchního velitele Charlese Wilbera Benavidese Castilla. Velvyslanectví v Bogotě se aktuálně snaží rozvíjet vztahy s národním vedením kolumbijských hasičů. Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, obdoba českého Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru, se v poslední době aktivně snaží o modernizaci kolumbijského hasičství prostřednictvím nákupů kvalitního vybavení a zlepšováním v oblasti výcviku.  

Kolumbijci oceňují vysokou úroveň a dlouhou tradici českého požárnictví a zajímají se i o české hasičské technologie a příklady jejich nasazení v terénu. V průběhu schůzky byly představeny základní parametry fungování hasičských záchranných sborů v obou zemích. Byly zároveň projednány základní linie spolupráce na plánovaných aktivitách pro nadcházející období. Kolumbijští hasiči mají zájem o sdílení know-how v oblastech jako je HazMat, hasičský výcvik a principy požární ochrany při stavbě budov.

Ekonomickým diplomatem velvyslanectví byly také prezentovány české technologie pro využití v celé škále hasičských zásahů – od dopravních nehod a běžných požárů, po náročné zásahy v lesích a špatně dostupných terénech. Velvyslanectví ČR v Bogotě ve spolupráci se Zahraniční kanceláří CzechTrade v Kolumbii aktuálně připravují brožuru, která bude obsahovat tuto nabídku tuzemských firem. 

Mise hasičů na celém světě je v zásadě stejná - ochrana životů a zdraví obyvatel před požáry a dalšími živelnými katastrofami. Všichni hasiči v terénu potřebují vybavení, které splňuje nejpřísnější technické nároky a je na něj vždy spoleh. Modernizace kolumbijského hasičského záchranného sboru nabízí řadu příležitostí pro použití špičkových českých technologií. Zároveň mohou čeští hasiči přispět procesu zefektivňování práce kolumbijského hasičského záchranného sboru svým specifických know-how v oblastech, kde jsou obzvláště silní.