česky  english  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k cestování do Kolumbie

Velvyslanectví ČR v Bogotě upozorňuje, že s účinností od 12.4.2021 do 31.5.2021 zakazuje vláda ČR cesty do zemí s extrémně vysokým rizikem nákazy, mezi nimi do Kolumbie. V zemi platí stav zdravotní nouze a jsou v platnosti restriktivní opatření mající za cíl zabránit šíření nákazy viru covid-19.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČR A NÁVRAT DO ČR:

Vláda ČR schválila dne 24.2.2021 Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví (Č. j. MZDR 7790/2021), které reaguje na hrozbu zavlečení agresivnějších mutací koronaviru na území České republiky. V Ochranném opatření se občanům ČR a dalším osobám s bydlištěm na území ČR od 26. února do 11. dubna zakazuje vstup do zemí s extrémním rizikem výskytu uvedených mutací. Konkrétně se jedná o Botswanu, Brazílii, Eswatini (Svazijsko), Jihoafrickou republiku, Keňu, Lesotho, Malawi, Mosambik, Tanzánii (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Zambii a Zimbabwe.

Uvedené ochranné opatření bylo prodlouženo do  31. května 2021 (Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví, čj. MZDR 20599/2020-67/MIN/KAN) a zákaz cest byl s účinností od 12. dubna 2021 rozšířen také na cesty do Kolumbie a Peru

Ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví (čj. MZDR 20599/2020-74) se občanům ČR a dalším osobám s bydlištěm na území ČR od 27. dubna do 31. května 2021 zakazuje cestovat také do Indie.

K dnešnímu dni se jedná o zákaz cest účinný do 31. 5. 2021 do následujících zemí: Botswana, Brazílie, Eswatini (Svazijsko), Indie, Jihoafrická republika, Keňa, Kolumbie, Lesotho, Malawi, Mosambik, Peru, Tanzánie (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Zambie a Zimbabwe. 

Do všech výše uvedených zemí mohou být uskutečněny pouze cesty, které jsou naléhavé a nesnesou odkladV takovém případě mají cestující povinnost oznámit cestu Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Tímto oznámením se rozumí registrace v databázi DROZD před cestou. Porušení tohoto ochranného opatření bude sankcionováno podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Pro návrat českých občanů, jejich rodinných příslušníků, občanů EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu a cizinců s povolením k trvalému pobytu z těchto zemí platí na základě výše uvedeného ochranného opatření následující pravidla

všechny osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které jsou na seznamu zemí s extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19 dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví jsou povinny:

a) před vstupem na území České republiky oznámit tuto skutečnost, a to vyplněním elektronického Příjezdového formuláře krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu,

b) před vstupem na území České republiky disponovat

i. písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, který byl proveden nejvýše 72 hodin před započetím cesty; nebo antigenního testu, který byl proveden nejvýše 24 hodin před zahájením cesty, 

ii. potvrzením o rezervaci na RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2, který bude proveden do 24 hodin od vstupu na území České republiky,

c) předložit na vyžádání doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře (oznámení) a písemné potvrzení o výsledku testu na přítomnost SARS-CoV-2 (viz i) a potvrzení o rezervaci termínu na RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2 (viz ii.) při hraniční nebo pobytové kontrole,

d) do 24 hodin od vstupu na území České republiky se na vlastní náklady podrobit RT PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2;

e) nejdříve 10. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území České republiky se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to, pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a o délce těchto opatření.

Pravidla návratu do ČR

Pravidla návratu do ČR

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ KOLUMBIE A TRANZIT:

Běžná mezinárodní letecká doprava byla obnovena rozhodnutím z 15. 9. s účinností od 21. 9. Od 7. ledna 2021 je znovu povinně vyžadováno předložit negativní výsledek PCR testu na covid-19 ne starší 96 hodin při nástupu do letadla. Cestující musí nejpozději 24 hodin před vstupem na území Kolumbie vyplnit on-line formulář tzv. „Check-Mig“ na stránkách Migračního oddělení (https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf). Dále je povinné se přihlásit a zadat údaje do mobilní aplikace Coronapp.

Pozemní hranice se sousedními státy zůstává nadále uzavřená.

3. DOPRAVA:

Vnitrostátní letecká doprava funguje normálně. Meziměstská pozemní doprava byla rovněž obnovena.

MHD v hlavním městě operuje na 100 %, při jejím použití je povinná rouška. Platí běžné omezení pro cirkulaci soukromých vozidel podle posledního čísla poznávací značky (tzv. "pico y placa").

4. OPATŘENÍ:

Nouzový stav v zemi spolu s tzv. selektivní karanténou byl vládou prodloužen do konce května 2021. Jednotlivé kraje a města s ohledem na epidemiologickou situaci lokálně zavádějí pravidla karantény a vycházení, zákazy prodeje alkoholu atd. Velvyslanectví ČR v Bogotě doporučuje informovat se v ubytovacím zařízení o aktuálně platných omezeních v místě pobytu. Všude na veřejnosti je povinná rouška.


5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Seznam laboratoří (PDF, 2 MB)

Stránky Migračního úřadu

Magistrát hlavního města Bogotá