česky  english  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k cestování do Kolumbie

Velvyslanectví ČR v Bogotě upozorňuje, že s účinností od 12.4.2021 zakázala vláda ČR cesty do zemí s extrémně vysokým rizikem nákazy, mezi nimi do Kolumbie. V zemi platí stav zdravotní nouze a jsou v platnosti restriktivní opatření mající za cíl zabránit šíření nákazy viru covid-19.

1. VSTUP NA ÚZEMÍ KOLUMBIE A TRANZIT

Dle aktuálně platného Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platí zákaz cestovat do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění Covid-19, mezi které patří Kolumbie https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/zakaz_cest_do_zemi_botswana_brazilie.html

Od 1. června 2021 není pro cestu do Kolumbie vyžadováno předložit negativní výsledek RT-PCR testu na COVID-19. Cestující musí v rozmezí od 24 hodin do 1 hodiny před zahájením cesty vyplnit on-line formulář tzv. „Check-Mig“ na stránkách Migračního oddělení (https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf). Dále se doporučuje přihlásit a zadat údaje do mobilní aplikace Coronapp.

Pozemní hranice se sousedními státy byla otevřena s výjimkou hranice s Panamou a Venezuelou.

2. DOPRAVA

Běžná mezinárodní letecká doprava byla obnovena od 21. 9. 2020. Vnitrostátní letecká doprava funguje normálně. Meziměstská pozemní doprava byla rovněž obnovena.

MHD v hlavním městě operuje na 100 %, při jejím použití je povinná rouška. Platí běžné omezení pro provoz soukromých vozidel podle posledního čísla poznávací značky (tzv. "pico y placa").

3. OPATŘENÍ

Všude na veřejnosti platí povinnost nosit roušku. Nouzový stav v zemi spolu s tzv. selektivní karanténou byl vládou prodloužen do konce srpna 2021. Jednotlivé kraje a města s ohledem na epidemiologickou situaci lokálně zavádějí pravidla karantény a vycházení, zákazy prodeje alkoholu atd. Velvyslanectví ČR v Bogotě doporučuje informovat se v ubytovacím zařízení o aktuálně platných omezeních v místě pobytu. 


4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Seznam laboratoří (PDF, 2 MB)

Stránky Migračního úřadu

Magistrát hlavního města Bogotá

 

5. NÁVRAT DO ČR

Pro české občany, občany EU držitele potvrzení o pobytu v ČR a cizince ze třetích zemí s povolením k pobytu v ČR, kteří cestují ze zemí s extrémním rizikem nákazy, platí na základě výše uvedeného ochranného opatření následující pravidla: 

Všechny osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které jsou na seznamu zemí s extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19 dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví jsou povinny

a) před vstupem na území České republiky oznámit tuto skutečnost, a to vyplněním elektronického Příjezdového formuláře krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu,

b) před vstupem na území České republiky disponovat

i. písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, který byl proveden nejvýše 72 hodin před započetím cesty; nebo antigenního testu, který byl proveden nejvýše 24 hodin před zahájením cesty, 

ii. potvrzením o rezervaci na RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2, který bude proveden do 24 hodin od vstupu na území České republiky,

c) předložit na vyžádání doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře (oznámení) a písemné potvrzení o výsledku testu na přítomnost SARS-CoV-2 (viz i) a potvrzení o rezervaci termínu na RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2 (viz ii.) při hraniční nebo pobytové kontrole,

d) do 24 hodin od vstupu na území České republiky se na vlastní náklady podrobit RT PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2;

e) nejdříve 10. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území České republiky se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to, pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a o délce těchto opatření.

Pravidla návratu do ČR

Pravidla návratu do ČR