česky  english  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Znovuotevření konzulárního oddělení od 8. 9. 2020

Od úterý 8. září bude obnoven chod konzulárního oddělení Velvyslanectví ČR v Bogotě pro veřejnost v omezeném režimu. Žadatelé budou přijímáni POUZE PO PŘEDEM SJEDNANÉ SCHŮZCE PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU: consulate_bogota@mzv.cz. Žádosti o konzulární úkony a o víza uvedená níže budou přijímány za přísného dodržování hygienických opatření.

Rozsah vízové činnosti

 

1) SCHENGENSKÁ VÍZA:

 

a) Příjem žádostí           

rodinných příslušníků občana EU nebo občana ČR

● v zájmu ČR

pracovníků mezinárodní dopravy

pracovníků kritické infrastruktury 

● diplomatů a úředníků mezinárodních organizací

sezónních zaměstnanců (dle vyhlášky MPSV č. 322/2017 Sb.)

● za účelem zaměstnání ve zdravotnictví a sociálních službách

● za účelem zaměstnání v potravinářské výrobě

● za účelem zaměstnání, jedná-li se o vědecké, klíčové a vysoce kvalifikované pracovníky, pokud jsou splněny podmínky Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Programu klíčový a vědecký personál

● za účelem zaměstnání, jsou-li podány občany Ukrajiny na Ukrajině - denní limit v Kyjevě = 100 a ve Lvově = 300

● v naléhavých mimořádných situacích uvedených v bodě I/4i) Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 24. srpna 2020

b) Žádosti podané před nouzovým stavem

Nebudou obnovena řízení o žádostech o schengenská víza, které byly podány před nouzovým stavem a přerušením vízové činnosti, tedy před 14. březnem 2020, o kterých nebylo rozhodnuto. Žadatelé, kterých se tato situace týká, mohou podat nové žádosti bezplatně.

 

2) DLOUHODOBÁ VÍZA A POBYTY:

 

a) Příjem žádostí

DLOUHODOBÁ VÍZA ZA ÚČELEM SEZÓNNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ (dle vyhlášky  MPSV č. 322/2017 Sb.)

MIMOŘÁDNÁ PRACOVNÍ VÍZA

● pobytová oprávnění v rámci PROGRAMU PRO KLÍČOVÝ A VĚDECKÝ PERSONÁL, včetně rodinných příslušníků

● pobytová oprávnění v rámci PROGRAMU PRO VYSOCE KVALIFIKOVANÉ ZAMĚSTNANCE, včetně rodinných příslušníků

● pobytová oprávnění v rámci PROGRAMU KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC

● POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU ZA ÚČELEM VĚDECKÉHO VÝZKUMU a žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu manželů a nezletilých dětí vědeckých pracovníků

MODRÁ KARTA a žádosti o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu manželů a nezletilých dětí žadatelů o modré karty

● POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU A TRVALÉMU POBYTU ZA ÚČELEM SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ RODINY, ovšem pouze v případech, kdy se jedná o sloučení manželů a nezletilých dětí s cizinci, kteří již mají na území ČR povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt; ostatních rodinných příslušníků se toto obnovení prozatím netýká

● DLOUHODOBÉ VÍZUM ZA ÚČELEM RODINNÝM, ovšem pouze v případech, kdy se jedná o sloučení manželů a nezletilých dětí s cizinci, kteří již mají na území ČR povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt; ostatních rodinných příslušníků se toto obnovení prozatím netýká

DLOUHODOBÁ VÍZA ZA ÚČELEM STUDIA A POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU ZA ÚČELEM STUDIA

● DLOUHODOBÁ VÍZA ZA ÚČELEM KULTURASPORT PRACOVNÍ DOVOLENÁ

● POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU PRO KRAJANY (dle usnesení vlády č. 1014/2014)

● POBYTOVÁ OPRÁVNĚNÍ, JE-LI POBYT CIZINCE V ZÁJMU ČR, doložený odpovídajícím dokumentem

víza za účelem převzetí povolení k pobytu na území ČR (tzv. vízum typu D/VR) – tzv. PŘENOS VÍZOVÉHO ŠTÍTKU – bez ohledu na účel pobytu

 

b) Pokračování v přerušených řízeních

Jsou obnovena veškerá řízení o všech žádostech o dlouhodobá víza a pobyty, která byla zahájena před 14. březnem 2020 (tzn. pokračuje se v posuzování žádostí, které byly podány před nouzovým stavem a přerušením vízové činnosti).

 

Povinnost předložit doklad o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění

Žadatelé o schengenská víza a dlouhodobá víza a povolení k pobytu za účelem ekonomické nebo vzdělávací činnosti mají povinnost předložit doklad o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění. U schengenských víz se doklad předkládá při podání žádosti - jeho předložení je podmínkou pro přijetí žádosti a u dlouhodobých víz a povolení k pobytu se doklad předkládá při vyzvednutí víza, t.j. po jeho schválení, nikoliv již při podání žádosti.

Konkrétně se tento doklad vyžaduje při podání těchto žádostí:

schengenské vízum za účelem studia

schengenské vízum za účelem zaměstnání

schengenské vízum za účelem sezónního zaměstnání

  schengenské vízum za účelem vědeckého výzkumu

schengenské vízum za účelem kulturním

schengenské vízum za účelem sportovním

schengenské vízum za účelem zácviku

● schengenské vízum za účelem ostatní při podnikání

zaměstnanecká karta

modrá karta

karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání

dlouhodobé vízum za účelem podnikání

dlouhodobé vízum za účelem studia

dlouhodobé vízum za účelem zácviku 

● dlouhodobé vízum za účelem kulturním

● dlouhodobé vízum za účelem sportovním

● mimořádné pracovní vízum

povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia

povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu

 

Doklad vydá subjekt, který žadatele přijímá, t.j. zaměstnavatel nebo škola (univerzita). Ten se jeho vystavením zavazuje, že žadateli zajistí

ubytování po celou dobu pobytu, včetně místa, kde bude vykonána karanténa v případě jejího nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví,

zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu pobytu, včetně úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak,

návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR.


Vzor potvrzení přijímajícího subjektu (DOCX, 135 KB)

 

Všichni žadatelé MUSÍ RESPEKTOVAT HYGIENICKÁ OPATŘENÍ ZAVEDENÁ NA NAŠEM PRACOVIŠTI:

- Dostavit se s rouškou

- Vyčistit boty

- Umýt si ruce a nasadit si rukavice

- Používat pouze přidělené psací pomůcky

- Postupovat podle pokynů personálu recepce a jít přímo do čekárny konzulátu

- V ČEKÁRNĚ KONZULÁRNÍHO SEKCE MŮŽE BÝT POČAS POUZE JEDNA OSOBA (s výjimkou nezletilých), proto je nutné se na schůzku dostavit včas.

- PŘIJÍMAJÍ SE PLATBY POUZE V HOTOVOSTI

 

Vstup do ČR a karanténní opatření

Cizí státní příslušníci jsou žádáni ověřit si před cestou podmínky vstupu do ČR, které pravidelně na svých webových stránkách aktualizuje Ministerstvo vnitra, především v pdf-tabulce "Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví." V této tabulce je rovněž přehledně uvedeno, jaká karanténní opatření, vč. případné povinnosti testu na COVID-19, se na jednotlivé kategorie cestujících vztahují.

Další informace:

Ministerstvo vnitra - informace ke koronaviru (vč. podmínek vstupu cizinců na území ČR a karanténních opatření)

Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění Covid-19 (tzv. "zelený seznam")

Zastupitelské úřady ČR

Právní zdroje:

●  Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 18. září 2020 (č.j. MZDR 20599/2020-30/MIN/KAN)

Povinnost předložit doklad o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění: bod I.5 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. srpna 2020, resp. § 31 odst. 3 písm. b) zákona o pobytu cizinců

 

přílohy

Vzor potvrzení přijímajícího subjektu 134 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 2.7.2020