português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Brazílie: Aktuální informace ke koronaviru COVID-19 a informace pro cestovatele

Níže přinášíme aktualizované informace o stavu šíření koronaviru a o omezení pro cestovatele na území Brazílie.

POZOR! Epidemie COVID-19 je na území Brazílie dle všech dostupných informací stále ještě ve fázi postupného nárůstu počtu nakažených i zemřelých. Zároveň se Brazílie potýká s nedostatečnou testovací kapacitou, což vede k tomu, že oficiální čísla jsou podle kvalifikovaných odhadů značně podhodnocena (cca 6-10x). Přístup ke kvalitní zdravotní péči může být obtížný neboť většina zdravotnických zařízení je na hranicích své kapacity či již tuto kapacitu překročila.

V souvislosti s ukončením platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR MZV i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě.

Před případnou cestou do zahraničí MZV doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

1. PODMÍNKY PRO VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

Aktualizované informace o podmínkách vycestování z ČR lze nalézt na webových stránkách Ministerstva zahraniční věcí a Ministerstva vnitra.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ BRAZÍLIE A TRANZIT:

V současné době je zakázán vstup na území Brazílie pro cizince ze všech zemí bez výjimky.

Zákaz se nevztahuje na:

  • brazilské občany;
  • cizince s povoleným pobytem na území Brazílie na dobu určitou nebo na dobu neurčitou;
  • cizince, který je manželem, potomkem či rodičem brazilského občana;
  • cestující v mezinárodním tranzitu, pokud neopustí mezinárodní zónu letiště;
  • jiné výjimečné případy předem schválené odpovědnými brazilskými orgány

Upozorňujeme, že není v pravomoci Velvyslanectví České republiky v Brasília zajistit či zprostředkovat výjimku ke vstupu na území Brazílie pro české občany. Je třeba konzultovat přímo s Velvyslanectvím Brazílie v Praze či v zemi, kde se právě nacházíte.

3. DOPRAVA:

Je nutné počítat s tím, že fungování veřejné dopravy je omezeno. Zejména se to týká vnitrostátních letů, kde je udržována jen tzv. minimální služba spojení hlavních měst jednotlivých brazilských států a autobusové dopravy mezi brazilskými městy/státy. Opatření se mohou bez varování změnit v souvislosti se změnou epidemiologické situace.

Ohledně letecké dopravy je nutné počítat s tím, že řada pravidelných linek je zrušena. Stávající lety podléhají častým a náhlým změnám či rušení bez předchozího upozornění.

4. OPATŘENÍ:

Karanténní a hygienická opatření aplikovaná na osoby, které vstoupí na území Brazílie:

Všem osobám, které se vrátí ze zahraničí, ministerstvo zdravotnictví doporučuje sedmidenní karanténu, která však není povinná a není nijak kontrolována.

Přestože zatím nebylo přijato jednotné opatření ohledně nutnosti nošení ochranných pomůcek (masek) na veřejnosti, na řadě míst byla tato povinnost zavedena a jinde je doporučena. ZU Brasília tedy doporučuje cestovatelům používání roušky po celou dobu pobytu na veřejnosti (mimo domov).

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Relevantní odkazy na weby místních institucí:

Webová stránka ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo spravedlnosti a veřejné bezpečnosti

Brazilské velvyslanectví v Praze