português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Propagace Pražského Quadrienále 2015 v Brasília

V souvislosti s brazilskou účastí na Pražském Quadrienale scénografie a divadelního prostoru 2015 se v lednu a únoru v Brasília uskutečnily související akce za účelem výběru 32 uměleckých děl, která budou Brazílii reprezentovat v červnu v Praze (ve studentské sekci festivalu), a finanční sbírky k zajištění této účasti. Na projektu se významně podílelo velvyslanectví v Brasilia, které hnutí využilo k propagaci Pražského Quadrienále a České republiky.

Brazilští umělci se Pražského Quadrienale účastní pravidelně, v letech 1995 a 2011 dokonce vyhráli hlavní cenu. Český mezinárodní umělecký festival se tak v Brazílii těší značné prestiži a oblibě. V r. 2011 uspořádalo velvyslanectví ve spolupráci se studenty Federální univerzity v Brasília (UnB) v prostorách zastupitelského úřadu vernisáž projektů, které se posléze účastnily festivalu v Praze. Tehdy se jednalo celkem o 6 projektů a záměrem byla zejména propagace českého festivalu. V letošním roce byla v hl. městě uspořádána nominační výstava studentských prací z celé Brazílie. Svá díla na přehlídku do Brasilie vyslalo celkem 68 zástupců z 15 vysokých škol ze 7 brazilských států. Komplexní projekt se uskutečnil zejména díky iniciativě katedry scénografie UnB a nezištnému úsilí jejích studentů. V rámci paralelní sbírky organizované studenty k zajištění účasti na PQ (nákup služeb, občerstvení, propagačních materiálů pozvánek, letenek aj.) bylo od partnerů a brazilské veřejnosti vybráno přes 34 tisíc reálů (přibližně 300 tisíc Kč).

Dne 16. ledna 2015 se v Galerii Ponto v Brasilii uskutečnila akce s názvem Festa Tcheca (Česká párty). Akci zorganizovali studenti katedry scénografie UnB ve spolupráci se zastupitelským úřadem za účelem propagace pozdější Nominační výstavy studentských prací určených pro PQ 2015 (3.-7. února 2015) a zisku finančních prostředků pro sbírku. České párty se zúčastnilo několik stovek převážně mladých lidí a studentů. Prostory galerie byly tematicky vyzdobeny českými prvky (vlajky, plakáty, nápisy v češtině jako např. toalety, pokladna, východ, výčep aj.). Někteří účastníci se dokonce tematicky oblékli a nalíčili (viz. fotodokumentace v příloze) Pro účel sbírky byly prodávány suvenýry s českými motivy (magnetky, záložky do knih apod.), které vyrobili organizátoři. V průběhu večera zazněly české hudební skladby. Velvyslanectví pro akci poskytlo propagační předměty, vlajky, plakáty, prospekty, mp3, videa aj. pomáhalo s přípravou prostor galerie a propagací.

Od 3. do 7. února 2015 se v prostorách UnB v budově Casa da America Latina v centru Brasília uskutečnila nominační výstava studentských prací (Mostra seletiva das Escolas), které se ucházely o vyslání do Prahy. Vystaveno bylo celkem 68 prací studentů 15 uměleckých vysokých škol ze 7 brazilských států. Slavnostního zahájení se zúčastnily přibližně tři stovky pozvaných hostů včetně kurátorů výstavy, studentů, autorů uměleckých děl, členů vedení univerzity, zástupců diplomatického sboru, místních institucí a krajanů. V průběhu zahájení vystoupil vv. J. Havlík, ve svém projevu zdůraznil význam PQ2015 a ocenil přínos brazilské účasti pro festival v ČR. V rámci koktejlu bylo hostům servírováno české pivo, které dodal ZÚ. Odborná porota vybrala 32 prací, které v červnu v Praze vytvoří expozici Brazílie ve studentské sekci PQ2015. Až do skončení dne 7. února v jejím rámci probíhaly pro veřejnost různé workshopy, komentované prohlídky, přednášky. Dne 4. února se v rámci paralelního programu uskutečnil tzv. Český den, v prostorách galerie byly promítány české dokumentární a animované filmy (Svoboda, historie Pražského quadrienále, Alice, Švankmajer aj.), proběhla přednáška o PQ.

V rámci uvedených akcí (Česká párty, veřejná sbírka, Nominační výstava studentských prací) se v Brasilii podařilo úspěšně zpropagovat významný mezinárodní umělecký festival pořádaný v ČR. O PQ informovala všechna významná celostátní média, deníky i TV, včetně TV GLOBO, Folha de Sao Paulo aj. (viz. příloha PQ2015 clipping). Celkové finanční náklady zastupitelského úřadu na akci ve výši cca 15. tis. Kč, odpovídají pozornosti, které se festivalu PQ2015 a České republice dostalo ve sdělovacích prostředcích a na internetu. Jako pozitivní vnímáme fakt, že se naši zemi podařilo přiblížit mladému publiku a studentům, kterým blahopřejeme.

 

Nominační výstava PQ2015

Nominační výstava PQ2015

 

Nominační výstava PQ2015

Nominační výstava PQ2015

 

Nominační výstava - zahájení

Nominační výstava - zahájení

 

Brazilský účastník České párty

Brazilský účastník České párty

 

Plakát Česká párty (Festa Tcheca)

Plakát Česká párty (Festa Tcheca)

Nominační výstava PQ2015 (Mostra Seletiva das Escolas)

Nominační výstava PQ2015 (Mostra Seletiva das Escolas)

 

Nominační výstava PQ2015 - program

Nominační výstava PQ2015 - program

PQ2015 clipping (DOC, 53 KB)