português  česky 

rozšířené vyhledávání

Nová Komora výrobců piva BFR má velký zájem spolupracovat s českými podniky

thumb

Brazilská ministryně zemědělství Tereza Cristina dne 30. října 2019 slavnostně v Brasília založila oborovou Komoru výrobců piva BFR. Přítomni byli zástupci legislativy, například prezident největší zájmové skupiny v rámci Národního kongresu,… více ►

Přípravná jednání pro podpis smlouvy s Brazílií o sociálním zabezpečení

thumb

Dalším projevem rostoucí intenzity bilaterálních vztahů mezi Českou republikou a Brazílií byla jednání v rámci přípravy Smlouvy mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o sociálním zabezpečení. Jednání se za podpory… více ►

PROPEA - Projekty na podporu ekonomických aktivit v zahraničí

thumb

Ministerstvo zahraničních věcí v roce 2019 spustilo nový nástroj ekonomické diplomacie ČR na podporu českých firem v zahraničí - projekty na podporu ekonomických aktivit v zahraničí PROPEA. více ►

Brazílie: nové příležitosti v inovaci automobilového průmyslu

thumb

V Brazílii bylo 20. září 2019 oficiálně oznámeno zahájení prioritních programů v rámci plánu ROTA 2030 na podporu rozvoje a modernizace automobilového průmyslu. Jedná se o projekt sdílený mezi vládou a soukromým sektorem. Podle Státní agentury… více ►

Příležitost pro české podniky nabídnout technologie brazilskému zemědělství

thumb

Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo zemědělství ČR zvou české podnikatele na B2B fórum s brazilskou delegací zaměřené na zemědělské a potravinářské technologie, které se uskuteční v Českých Budějovicích (Země živitelka, pavilon Z, 2.… více ►

Přijetí velvyslankyně ČR u ministra obrany Brazílie

thumb

Dne 25. 6. 2019 se uskutečnila zdvořilostní návštěva velvyslankyně ČR Sandry Lang Linkensederové za doprovodu pplk. Filipa Nedomlela, vojenského a leteckého přidělence ČR, u ministra obrany Brazílie generála Fernanda Azeveda e Silva. více ►

Setkání honorárních konzulů České republiky v Praze

thumb

Ve dnech 18. až 21. června 2019 se v Praze konalo celosvětové setkání honorárních konzulů České republiky. Bezmála 200 honorárních konzulů se v průběhu setkání, které se opakuje jednou za pět let, zabývalo tématy z oblasti konzulární, kulturní a… více ►

Zpřísnění fytosanitárních podmínek pro vstup živočišných a rostlinných výrobků do BFR v rámci turistiky

thumb

Brazilské Ministerstva zemědělství vydalo novou vyhlášku, (Instrução Normativa N° 11 de 9 de maio 2019), která upravuje seznam pro dovoz povolených produktů živočišného a rostlinného původu na brazilské území v rámci vstupu turistů. Jedná se… více ►

Brazílie vypisuje nové tendry v rámci Programu pro investiční spolupráci

thumb

Upozorňujeme české podnikatele na brazilský Program pro investiční spolupráci (Investment Partnerships Program), který si klade za cíl propojovat a urychlovat modernizaci veřejného a soukromého sektoru v rámci nových infrastrukturních projektů a… více ►

Změna v brazilské legislativě ohledně držení zbraní nabídne nové exportní možnosti

thumb

Brazilský prezident Jair Bolsonaro podepsal 7. 5. 2019 Dekret číslo 9.685, jehož hlavním obsahem je zjednodušení přístupu bezúhonných občanů ke zbraním za účelem sebeobrany, lovu a sběratelství. Průzkum mínění občanů ukázal, že 64 % Brazilců… více ►