português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace pro voliče

V souvislosti s volbami do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky informujeme české voliče v BFR, že dne 23. srpna 2020 (neděle) končí podle ustanovení §6, odst. 5 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb., lhůta pro předání nebo doručení písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů (ZSV) vedeného zastupitelským úřadem.
 

K tomuto datu musí být zastupitelskému úřadu doručena nebo předána písemná žádost voliče o zápis do ZSV, doložená originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů, potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu, který tvoří zvláštní volební okrsek ZÚ, kde má být osoba do ZSV zapsána.

Žádost, podanou v uvedené lhůtě prostřednictvím e-mailu je možné uznat v případě, že ji volič doloží originálem, popř. ověřenou kopí shora uvedených dokladů, a to do doby uzavření zvláštního seznamu voličů.

Současně informujeme voliče, že v uvedený den (neděle 23. 8. 2020) bude pro ně zajištěn chod konzulárního pracoviště ZÚ takovým způsobem, aby mohli rovněž v tento den mezi 8.00 - 16.00 hod. podat žádost o zapsání do zvláštního seznamu voličů