português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o nový cestovní pas ČR

Informace pro případ kdy potřebujete požádat o nový český cestovní pas, např. z důvodu blížícího se konce platnosti stávajícího pasu, z důvodu ztráty či odcizení stávajícího pasu anebo pokud český pas dosud nemáte.

Žádost o vydání cestovního pasu ČR s biometrickými údaji (dále jen "pas") mohou občané ČR žijící v jurisdikci Velvyslanectví České republiky v Brasília podat osobně na základě předem sjednané schůzky. Osobní schůzku za účelem podání žádosti je možno sjednat přes emailovou adresu consulate_brasilia@mzv.cz

Žadatel se musí k podání žádosti dostavit osobně. Velvyslanectví žádost následně postupuje příslušnému úřadu v ČR. Lhůta pro vydání pasu je 120 dnů.

Pasy se vydávají s platností na 10 let (na 5 let občanům mladším 15 let). Vyhotovený pas lze převzít na základě předem sjednané schůzky pouze osobně (!) na našem velvyslanectví.
Upozorňujeme na povinnost odevzdat svůj stávající či jakýkoli předchozí cestovní pas ve chvíli vyzvednutí nově vyhotoveného cestovního pasu, jinak Vám nebudeme moci nový pas předat!

Náležitosti k podání žádosti o cestovní pas:

  1. fotografie o rozměrech 5x5 cm. Fotografie musí splnit následující požadavky (sablona_fotografie (PDF, 68 KB)): barevná, odpovídající současnému vzhledu žadatele, minimální rozlišení 250 DPI, bílé pozadí, zobrazení tváře ve vysoké kvalitě s přirozenými barvami a leskem (nesmí být nijak upravována či retušována!). Žadatelé měli pozitivní zkušenost s kvalitou fotografií např. v laboratoři Cine Foto JM (adresa: Cls 202, Bloco A - Lojas 08/12, Asa Sul, Brasília-DF, 70232-515).
  2. doklad totožnosti: platný český cestovní pas nebo platný český občanský průkaz, případně platný cestovní pas či občanský průkaz Brazílie
    POZOR: kopie českého pasu nebo občanského průkazu musí být opatřena datem a podpisem držitele pod textem "Souhlasím s pořízením kopie mého dokladu"
  3. doklad o státním občanství: platný český pas nebo platný český občanský průkaz. Pokud není ani jeden z těchto dokladů platný, je třeba předložit Osvědčení o státním občanství ČR případně Listinu o nabytí státního občanství ČR, ne starší než 12 měsíců. Dosavadní, ačkoli již neplatný pas, je třeba odevzdat nejpozději při převzetí nového pasu. Pokud došlo ke ztrátě či odcizení dosavadního pasu, je třeba předložit vyplněné a podepsané oznámení o ztrátě/odcizení (form_oznameni_o_ztrate_odcizeni (PDF, 111 KB))
  4. český rodný list a pokud v něm není uvedeno rodné číslo, rovněž samostatný doklad o přidělení rodného čísla
  5. český oddací list (je třeba předložit vždy pokud došlo ke změně příjmení v souvislosti se sňatkem)
  6. vyplněné a podepsané prohlášení o občanství (form_prohlaseni_obcanstvi (PDF, 133 KB)); v případě nezletilé osoby je třeba předložit prohlášení pro nezletilou osobu (form_prohlaseni_obcanstvi_nezletily (PDF, 133 KB))
  7. poplatek v hotovosti v BRL dle aktuálního kurzu (žadatel bude o výši poplatku informován v průběhu emailového sjednání schůzky)
  8. vyplněný formulář s kontaktními údaji žadatele (form_osobni_udaje (PDF, 273 KB))

V případě žádosti občana mladšího 15 let žádost podává zákonný zástupce (jeden z rodičů).
Vyžaduje se osobní účast jak zákonného zástupce, tak i dítěte. K žádosti je třeba předložit výše uvedené dokumenty a průkaz totožnosti zákonného zástupce. Za občana mladšího 15 let vyhotovený pas přebírá zákonný zástupce, který žádost podal. Osobní účast dítěte při převzetí pasu se nevyžaduje.

V případě žádosti občana ve věku 15-18 let se žádost podává v přítomnosti zákonného zástupce (jednoho z rodičů), který musí podepsat souhlas s vydáním pasu pro nezletilého občana. Jinak platí postup jako v případě dospělého žadatele.


Upozorňujeme, že pokud žadatel uzavřel sňatek či registrované partnerství mimo ČR a tato matriční událost dosud nebyla v souladu se zákonem zaregistrována zvláštní matrikou v Brně, je třeba ještě před podáním žádosti o nový pas předem požádat o registraci sňatku či registrovaného partnerství! Pokud tak žadatel neučiní, jeho údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel nebudou odpovídat skutečnosti. Řízení o takové žádosti nebude moci být zahájeno, případně bude ihned po nabrání žádosti zastaveno ze strany příslušného úřadu v ČR do doby sjednání nápravy.