português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

UPOZORNĚNÍ Brazílie: zpřísnění fytosanitárních podmínek pro vstup živočišných a rostlinných výrobků do země v rámci turistiky

Brazilské ministerstvo zemědělství vydalo novou vyhlášku (Instrução Normativa N° 11 de 9 de maio 2019), která upravuje seznam pro dovoz povolených produktů živočišného a rostlinného původu na brazilské území v rámci vstupu turistů do země. Jedná se o normu, která stanovuje seznam výrobků, které si do Brazílie přivážejí turisté za účelem vlastní spotřeby a nikoli k obchodním účelům.

Článek 1

Ustavují se tímto podmínky pro vstup na území Brazílie pro výrobky živočišného původu v zavazadlech turistů pro vlastní spotřebu a bez záměru obchodovat s nimi.

Článek 2

Cestovatel je povinen deklarovat každý výrobek živočišného původu, který dováží do Brazílie, prostřednictvím "Declaração Electrónica de Bens do Viajante", který je dostupný na webové stránce:

https://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/viagens-internacionais/guia-do-viajante/entrada-no-brasil

Článek 3

Výrobek musí být zabalen a předložen v původním obalu z výroby.

Článek 4

Označení a popis složení výrobku musí být čitelné a v portugalštině nebo v jednom z oficiálních jazyků WTO (španělština, angličtina, francouzština) tak, aby bylo možno identifikovat:

  1. původ
  2. druh a složení
  3. fytosanitární orgán země původu

§ 1

Výrobky, kterých se týká Článek 1, jsou zveřejněny pod názvem "Seznam výrobků schválených ke vstupu v zavazadlech cestujících" ("Lista de mercadorias autorizadas para ingresso em bagagem de viajantes"), který se nachází na webové stránce Ministerstva zemědělství BFR:

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/vigilancia-agropecuaria/viajantes-e-bagagens-1/lista-de-mercadorias-autorizadas-para-ingresso-em-bagagem-de-viajantes-v-15_05_20-sem-quantidades.pdf

§ 2

Seznam popsaný v § 1 může být kdykoliv změněn v návaznosti na vývoj fytosanitárních okolností.

Článek 5

Je zakázán vstup jakéhokoliv výrobku typu rukodělného nebo domácího v syrovém stavu nebo který obsahuje ingredience živočišného původu.

Článek 6

Systém mezinárodního fytosanitárního dohledu (Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional) zajistí zveřejnění obsahu této vyhlášky pro turisty ze zahraničí.

Odstavec společný

V zájmu řádného splnění obsahu této vyhlášky budou brazilské fytosanitární orgány spolupracovat s orgány letišť, přístavů a na všech hraničních přechodech.

Článek 7

Výrobky, které budou zadrženy, protože neodpovídají podmínkám této vyhlášky, budou zadrženy a zničeny se současnou aplikací dalších příslušných sankcí.

Článek 8

Tato vyhláška zrušuje platnost vyhlášky N° 11 z 10. května 2016.

Článek 9

Tato vyhláška vstupuje v platnost datem jejího zveřejnění (9. 5. 2019).

Příklady produktů, věcí a zvířat, která nesmějí být dovezena podle nové vyhlášky do BFR:

Produtos apícolas (mel, cera, própolis, etc.) – Včelí produkty (med, vosk, propolis atd.)
Frutas e hortaliças frescas – Čerstvé ovoce a zelenina
Flores, plantas ou partes delas – Květiny, rostliny a jejich části
Bulbos, sementes, mudas e estacas – Hlízy, semena, sazenice a stonky
Madeiras não tratadas – Nezpracované dřevo
Agrotóxicos e afins – Agro-toxické a podobné látky
Terras e substratos – Zem a substráty
Insetos, caracóis, bactérias e fungos – Hmyz, plži, mlži, bakterie a houby
Material biológico para pesquisa científica – Biologický materiál pro vědecký výzkum
Artesanato com produtos de origem vegetal ou animal não processados – Rukodělné výrobky rostlinného nebo živočišného původu v nezpracovaném stavu

Produtos de origem animal destinados à ornamentação – Výrobky živočišného původu určené k dekoračním účelům
Amostras biológicas, sêmens, embriões de interesse veterinário – Biologické vzorky, semeno a embrya z veterinární oblasti
Medicamentos e produtos de uso veterinário – Veterinární léčiva
Animais de companhia, domesticados e silvestres – Zvířata držená jako domácí mazlíčci, ochočená i divoká
Espécies exóticas: peixes e pássaros ornamentais – Exotická a okrasná zvířata, ryby i ptáci

 

Autor: Ondřej Kašina, obchodní rada Velvyslanectví České republiky v Brasília