português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rozvod v Brazílii

Informace pro případ, kdy potřebujete požádat o uznání rozsudku o rozvodu manželství rozvedeného v Brazílii za účelem předložení tohoto rozsudku v rámci řízení českým úřadům.

Rozhodnutí brazilského soudu o rozvodu manželství, je-li jeden z rozvedených manželů občanem ČR, je nutno nechat uznat Nejvyšším soudem ČR v Brně, aby rozsudek o rozvodu manželství nabyl účinnosti i pro Českou republiku.

Písemný návrh na uznání cizího rozhodnutí o rozvodu manželství předkládá občan nebo jeho zmocněnec (podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen) Nejvyššímu soudu ČR, Burešova 20, 657 37 Brno. Žádost nelze podat prostřednictvím našeho velvyslanectví.

Podrobné aktuální informace o přesném postupu včetně potřebných formulářů naleznete na webové stránce Nejvyššího soudu ČR (kapitola "Rozhodovací činnost", podkapitola "Uznávání cizích rozhodnutí").