português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Sňatek v Brazílii a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Informace pro případ, kdy hodláte uzavřít sňatek v Brazílii a potřebujete vystavit vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Uzavření sňatku před orgány Brazílie se řídí výhradně právním řádem Brazílie. Podmínky pro sňatek cizince v Brazílii jsou v kompetenci příslušné brazilské matriky ("Cartório"). Následující informace jsou proto pouze orientační.

V případě, že se jako občan/-ka ČR chystáte uzavřít sňatek v Brazílii, doporučujeme s dostatečným předstihem konzultovat náležitosti s příslušnou brazilskou matrikou ("Cartório"). Nezapomeňte se informovat o požadované platnosti předkládaných dokumentů a o případné nutnosti jejich vyššího ověření.

Jedním z dokumentů, který matriky v Brazílii běžně vyžadují od cizího státního občana k uzavření sňatku, je potvrzení o rodinném stavu. K tomuto účelu slouží v ČR vydávané vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (viz níže). K dalším dokumentům, k jejichž předložení může být cizinec vyzván, patří platný cestovní doklad, doklad o rozvodu předchozího manželství (je-li osoba rozvedena) či úmrtní list předchozího manžela/manželky (je-li osoba vdova/vdovec).

Připomínáme, že pro použití české veřejné listiny v Brazílii je třeba dokument opatřit legalizační doložkou, tzv. "apostilou". Brazilské úřady běžně vyžadují u překladů cizích veřejných listin, aby byly vyhotoveny překladatelem uznaným soudem v Brazílii, tzv. "tradutor juramentado".


Žádost o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství mohou občané zdržující se v jurisdikci Velvyslanectví České republiky v Brasília podat osobně na našem velvyslanectví na základě předem sjednané schůzky. Osobní schůzku za účelem podání žádosti je možno sjednat přes emailovou adresu consulate_brasilia@mzv.cz. Velvyslanectví žádost následně postoupí příslušnému úřadu do ČR, kterým je matrika podle místa trvalého pobytu, příp. posledního trvalého pobytu žadatele. Pokud takový pobyt občan ČR nikdy neměl, vydá tento doklad Úřad městské části Praha 1. Vystavené vysvědčení má platnost 6 měsíců od data vydání.
 

Náležitosti k podání žádosti o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství:

  1. vyplněná "Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství" (zpusobilost_uzavreni_manzelstvi (PDF, 122 KB))
  2. vyplněné a podepsané prohlášení o občanství (prohlaseni_obcanstvi (PDF, 133 KB))
  3. český rodný list žadatele; případně doklad o zániku předchozího manželství (pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera)
  4. doklad totožnosti žadatele: platný český cestovní pas nebo platný český občanský průkaz
    POZOR: kopie českého pasu nebo občanského průkazu musí být opatřena datem a podpisem držitele pod textem "Souhlasím s pořízením kopie mého dokladu"
  5. úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině
  6. kopie dokladu totožnosti snoubence-cizince: platný cestovní pas či občanský průkaz Brazílie
  7. poplatek v hotovosti v BRL dle aktuálního kurzu (žadatel bude o výši poplatku informován v průběhu emailového sjednání schůzky)
  8. vyplněný formulář s kontaktními údaji žadatele (form_osobni_udaje (PDF, 273 KB))

Upozornění:
Veškeré náležitosti žadatel předkládá v originále nebo v kopii ověřené českým úřadem. Formuláře je třeba vyplnit úplně a uvést veškeré požadované údaje, neboť v opačném případě řízení potrvá déle anebo bude zastaveno. Pokud bude chybět jakákoli z uvedených náležitostí či bude žádost obsahovat jiné vady, žádost nebude nabrána a bude vrácena žadateli zpět k doplnění.