português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vystavení duplikátu rodného, oddacího nebo úmrtního listu

Informace pro případ, kdy potřebujete požádat o duplikát českého rodného, oddacího nebo úmrtního listu.

Žádost o duplikát českého rodného, oddacího nebo úmrtního listu mohou občané žijící v jurisdikci Velvyslanectví České republiky v Brasília podat osobně na základě předem sjednané schůzky. Osobní schůzku za účelem podání žádosti je možno sjednat přes emailovou adresu consulate_brasilia@mzv.cz

Duplikát českého rodného, oddacího nebo úmrtního listu se vydává pouze v případě, že daná matriční událost (narození, sňatek nebo úmrtí) již byla do české matriky v minulosti zapsána. O druhopis matričního dokladu může žádat fyzická osoba, které se tento doklad týká, nebo manželé, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, sourozenci, případně zmocněnci. Velvyslanectví žádost následně postoupí příslušnému matričnímu úřadu do ČR.

Náležitosti k podání žádosti o duplikát českého rodného, oddacího nebo úmrtního listu:

  1. vyplněný "Dotazník k žádosti o zaslání matričního dokladu" (duplikat_matricniho_dokladu (PDF, 172 KB))
  2. doklad totožnosti: platný český cestovní pas nebo platný český občanský průkaz, případně platný cestovní pas či občanský průkaz Brazílie
    POZOR: kopie českého pasu nebo občanského průkazu musí být opatřena datem a podpisem držitele pod textem "Souhlasím s pořízením kopie mého dokladu"
  3. poplatek v hotovosti v BRL dle aktuálního kurzu (žadatel bude o výši poplatku informován v průběhu emailového sjednání schůzky)
  4. vyplněný formulář s kontaktními údaji žadatele (form_osobni_udaje (PDF, 273 KB))

Upozornění:
Formuláře je třeba vyplnit úplně a uvést veškeré požadované údaje, neboť v opačném případě řízení potrvá déle anebo bude zastaveno. Pokud bude chybět jakákoli z uvedených náležitostí či bude žádost obsahovat jiné vady, žádost nebude nabrána a bude vrácena žadateli zpět k doplnění.