português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zápis úmrtí (k úmrtí došlo v Brazílii)

Informace pro případ, kdy potřebujete požádat o zápis úmrtí, k němuž došlo v Brazílii, do české matriky a nechat vystavit český úmrtní list.

Žádost o zápis úmrtí rodinného příslušníka, k němuž došlo v Brazílii, mohou občané žijící v jurisdikci Velvyslanectví České republiky v Brasília podat osobně na základě předem sjednané schůzky. Osobní schůzku za účelem podání žádosti je možno sjednat přes emailovou adresu consulate_brasilia@mzv.cz. Velvyslanectví žádost následně postoupí příslušnému úřadu do ČR, kterým je Zvláštní matrika v Brně.

Náležitosti k podání žádosti o zápis úmrtí:

  1. vyplněná "Žádost o zápis úmrtí" (zapis_umrti (PDF, 196 KB))
  2. brazilský úmrtní list (originál) s apostilou a překladem do českého jazyka
    POZOR: překlad musí být vyhotoven českým soudním překladatelem a musí zahrnovat i apostilu; v případě, že překlad nebyl vyhotoven českým soudním překladatelem, velvyslanectví za poplatek provede ověření jeho správnosti
  3. doklad o českém státním občanství zesnulého: český cestovní pas, český občanský průkaz anebo osvědčení o státním občanství ČR
  4. doklad totožnosti toho, kdo žádost podává: platný český cestovní pas nebo platný český občanský průkaz, případně platný cestovní pas či občanský průkaz Brazílie
    POZOR: kopie českého pasu nebo občanského průkazu musí být opatřena datem a podpisem držitele pod textem "Souhlasím s pořízením kopie mého dokladu"
  5. poplatek v hotovosti v BRL dle aktuálního kurzu (žadatel bude o výši poplatku informován v průběhu emailového sjednání schůzky)
  6. vyplněný formulář s kontaktními údaji žadatele (prohlaseni_obcanstvi (PDF, 133 KB))

Upozornění:
Veškeré náležitosti žadatel předkládá v originále nebo v kopii ověřené českým úřadem. Formuláře je třeba vyplnit úplně a uvést veškeré požadované údaje, neboť v opačném případě řízení potrvá déle anebo bude zastaveno. Pokud bude chybět jakákoli z uvedených náležitostí či bude žádost obsahovat jiné vady (např. chybějící apostila či chyby v překladu, který nebyl vyhotoven českým soudním překladatelem), žádost nebude nabrána a bude vrácena žadateli zpět k doplnění.