português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Apostila

Informace o vyšším ověření (apostile), které je nutné v případě dokumentů vystavených českými úřady pro použití úřady v Brazílii a dokumentů vystavených brazilskými úřady pro použití úřady v České republice.

Česká republika a Brazílie jsou členy Haagské úmluvy o ověřování z roku 1961. Veřejné či právní listiny (např. rodný list, oddací list, výpis z rejstříku trestů, rozvodový rozsudek atd.) proto musí být pro použití v jiném členském státě Haagské úmluvy opatřeny vyšším ověřením ve formě ověřovací doložky zvané apostila. Apostila slouží jako potvrzení pravosti a platnosti dokumentu a bez ní je dokument jednoho státu pro úřady jiného státu neplatný.


Pro použití české veřejné listiny v Brazílii je třeba dokument opatřit apostilou, kterou v ČR vydává Ministerstvo zahraničních věcí (pozn.: u některých dokumentů je ještě před vydáním apostily nutno zajistit legalizační doložku úřadu nadřazeného vydávajícímu orgánu).

Další podrobnosti k postupu při ověřování listin vydaných nebo ověřených orgánem ČR pro jejich použití v cizině naleznete na webových stránkách MZV ČR.


Obdobně pro použití brazilské veřejné listiny v České republice je třeba dokument opatřit apostilou ("Apostila"), kterou vydávají příslušné brazilské orgány, v tomto případě autorizovaná notářství, jejichž seznam dle jednotlivých brazilských federálních států je k dispozici na webových stránkách Národní rady spravedlnosti (Conselho Nacional de Justiça). Každé z autorizovaných notářství je oprávněno vydat apostilu k veřejné listině vydané v jakémkoli státě brazilské federace.

Pro použití listiny v ČR je dále zpravidla nutno ji opatřit rovněž překladem do českého jazyka, a to včetně překladu apostily. Překlad musí být vyhotoven soudním překladatelem řádně registrovaným v České republice či musí být ověřen zastupitelským úřadem ČR v zahraničí.