português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nárok na český důchod a ověřování podpisu na tiskopisu "Potvrzení o žití"

Pokud si potřebujete vyřídit český důchod, případně ověřit podpis na Potvrzení o žití.

Velvyslanectví České republiky v Brasília nezpracovává agendu žádostí o důchod. Pokud jste žadatel/ka o důchod či důchodce a potřebujete informace týkající se této problematiky, musíte se obrátit přímo na místně příslušné pracoviště České správy sociálního zabezpečení.

V případě, že potřebujete ověřit podpis na formuláři "Potvrzení o žití" za účelem vyplácení důchodu, postupujte prosím dle instrukcí v článku Ověřování podpisů, kopií a překladů. Ověření podpisu je v tomto případě zdarma.


Výjimečný postup po dobu trvání pandemie Covid-19 ohledně ověření podpisu na "Potvrzení o žití"

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) až do odvolání umožňuje příjemcům českých důchodů předkládat tiskopis "Potvrzení o žití" bez úředního ověření vlastnoručního podpisu důchodce.

Důchodce žijící v zahraničí musí k podepsanému tiskopisu dále připojit písemné zdůvodnění, proč si za stávající mimořádné situace nemohl obstarat úřední ověření podpisu. Důvodem může být např. doporučení vlády k omezení sociálních kontaktů, izolace rizikových skupin osob atp.

Podepsaný tiskopis a písemné zdůvodnění toho, proč podpis na tiskopise není úředně ověřen, lze zasílat poštou na adresu ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5, Česká republika) anebo ve formě skenu emailem na emailovou adresu posta@cssz.cz

Podrobnější informace o této dočasné úpravě naleznete na webu ČSSZ.