português  česky 

rozšířené vyhledávání

Překladatelé

Seznam překladatelů do portugalského jazyka a učitelů češtiny


Níže uvedení překladatelé nejsou Velvyslanectvím ČR v Brasília žádným způsobem autorizováni, ani nejsou velvyslanectvím k vykonávání překladatelských služeb pověřeni a nejsou v oblasti těchto služeb s velvyslanectvím smluvně spojeni. Velvyslanectví rovněž neručí za kvalitu jimi poskytovaných služeb.


Překladatelé a tlumočníci v Brazílii:

Bibiana Marie Anna Rys
(soudem v Brazílii uznaná překladatelka, tzv. "tradutora juramentada")
Rua Belterra, 102, 04747-140 São Paulo - SP, Brazílie
tel.: +55 11 5523 5836
email: bibianarys@uol.com.br

Filip Vavřínek
Rua Iquiririm, 393 - Vila Indiana, Butantã, São Paulo - SP, Brazílie
tel.:/whatsapp: +55 11 98830 0157
e-mail: vavrin.filip@gmail.com

Klára Bachurková
(překladatelka a učitelka češtiny)
tel./whatsapp: +55 11 98318 9520
email: bachurkova@uol.com.br


Překladatelé a tlumočníci v ČR:

Aktualizovaný seznam soudních tlumočníků je k dispozici na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (pozn.: v online formuláři zadejte kategorii "Tlumočník" a následně vyberte jazyk, případně rovněž specializaci a kraj).

V případě využití služeb v ČR registrovaných soudních tlumočníků již není potřeba dalšího ověření ze strany velvyslanectví pro úřední použití překládaného dokumentu v ČR.