português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vystavení osvědčení o státním občanství ČR

Informace pro případ, kdy je potřeba vystavit osvědčení o státním občanství ČR, například v případě skončení platnosti českého cestovního pasu či v případě skončení platnosti předchozího osvědčení.

Žádost o vystavení osvědčení o státním občanství České republiky v případě, že je žadatel českým občanem, avšak nemá o této skutečnosti žádný platný doklad, mohou občané ČR žijící v jurisdikci Velvyslanectví České republiky v Brasília podat osobně na základě předem sjednané schůzky. Osobní schůzku za účelem podání žádosti je možno sjednat přes emailovou adresu consulate_brasilia@mzv.cz. Velvyslanectví žádost následně postoupí příslušnému úřadu do ČR, v tomto případě krajskému úřadu podle místa (posledního) trvalého bydliště na území ČR.

Náležitosti k podání žádosti o osvědčení o státním občanství:

  1. vyplněná "Žádost o zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR" (zadost_o_zjisteni_obcanstvi (PDF, 161 KB))
  2. vyplněný "Dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR" (dotaznik_ke_zjisteni_obcanstvi (PDF, 175 KB))
  3. český rodný list, český oddací list; případně dále rozsudek o rozvodu manželství žadatele s doložkou o nabytí právní moci (rozsudek brazilského soudu musí být uznán Nejvyšším soudem ČR v Brně) či úmrtní list zemřelého manžela
  4. české rodné listy rodičů žadatele, jejich český oddací list; případně dále rozsudek o rozvodu manželství rodičů žadatele či jejich úmrtní listy (má-li tyto doklady žadatel k dispozici)
  5. dříve vydané doklady o státním občanství žadatele a jeho rodičů (český cestovní pas, český občanský průkaz anebo osvědčení o státním občanství ČR)
    POZOR: kopie českého pasu nebo občanského průkazu musí být opatřena datem a podpisem držitele pod textem "Souhlasím s pořízením kopie mého dokladu"
  6. doklad totožnosti (cestovní pas nebo občanský průkaz)
  7. poplatek v hotovosti v BRL dle aktuálního kurzu (žadatel bude o výši poplatku informován v průběhu emailového sjednání schůzky)
  8. vyplněný formulář s kontaktními údaji žadatele (form_osobni_udaje (PDF, 273 KB))

Na vyžádání krajského úřadu předloží žadatel dodatečně i jiné doklady, pokud je jejich předložení podstatné pro zjištění státního občanství dotčené osoby.

Upozornění:
Veškeré náležitosti žadatel předkládá v originále nebo v kopii ověřené českým úřadem. Formuláře je třeba vyplnit úplně a uvést veškeré požadované údaje, neboť v opačném případě řízení potrvá déle anebo bude zastaveno. Pokud bude chybět jakákoli z uvedených náležitostí či bude žádost obsahovat jiné vady, žádost nebude nabrána a bude vrácena žadateli zpět k doplnění.

Pro účel vystavení nového českého cestovního pasu je PLATNOST osvědčení o státním občanství České republiky pouze JEDEN ROK od data jeho vystavení!