português  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Objednání termínu schůzky o dlouhodobé vízum či pobyt na velvyslanectví

Objednání termínu schůzky o dlouhodobé vízum či pobyt na Velvyslanectví České republiky v Brasília je od 1. 2. 2019 možné pouze prostřednictvím emailu consulate_brasilia@mzv.cz za současného dodržení níže uvedených pravidel.

Každá osoba musí podat samostatnou žádost (tzn. jeden dospělý žadatel = jeden email). Prosíme, neposílejte žádosti opakovaně nebo ve více částech, nebude k nim přihlíženo. V případě žádosti dítěte, které žádá společně se svým rodičem nebo zákonným zástupcem, může být toto dítě uvedeno v jedné společné žádosti s dospělým žadatelem.

Žadatel má možnost navrhnout vlastní termín, který by mu vyhovoval s přihlédnutím k účelu jeho pobytu (ne všechny účely jsou nabírány každý den - viz přehled níže). Emailové žádosti o stanovení termínu k příjmu žádosti budou řazeny do jedné nekonečné fronty dle data, hodiny, minuty a vteřiny doručení do emailové schránky velvyslanectví. Do pořadí doručených emailů velvyslanectví žádným způsobem nezasahuje.

Po obdržení platné emailové objednávky velvyslanectví ve lhůtě cca 5-7 dní zašle odpověď s přiděleným termínem. Termíny jsou přidělovány v pořadí doručení objednávek do příslušné emailové schránky. Stanovené termíny jsou pevné, nelze je měnit, ani ze strany žadatele, ani ze strany velvyslanectví. Po obdržení potvrzujícího emailu s termínem žádáme laskavě žadatele, aby si jej kompletně vytiskli a vzali s sebou při podání žádosti. Žadatelé s platným termínem rezervace pro podání žádosti o dlouhodobá víza či povolení k dlouhodobému pobytu podávají svojí žádost osobně na velvyslanectví v Brasília.


Instrukce k obsahu emailu se žádostí o přidělení termínu:

Předmět emailové zprávy

V předmětu zprávy je třeba uvést název požadovaného typu víza a účelu pobytu, a to ve formátu např. "Dlouhodobé vízum za účelem studia" nebo "Dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnanecké karty"

Text emailové zprávy

  1. jméno a příjmení tak, jak je uvedeno v pase žadatele
  2. datum narození
  3. číslo pasu nebo cestovního dokladu
  4. typ víza (dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu)
  5. účel požadovaného víza
  6. kompletní adresa trvalého bydliště. Upozorňujeme žadatele, že žádosti jsou přijímány dle místa pobytu žadatele na území Brazílie v souladu se stanovenou jurisdikcí Velvyslanectví České republiky v Brasília. Žadatelé ze států São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul a Espírito Santo svoji žádost podávají na Generálním konzulátě České republiky v São Paulu na emailové adrese visa_saopaulo@mzv.cz
  7. platné (mobilní) telefonní číslo
  8. emailová adresa
  9. sken datové stránky žadatelova pasu/cestovního dokladu; cizinci legálně pobývající v Brazílii navíc zašlou kopii svého povolení k pobytu (pobytové povolení musí mít platnost delší než jeden rok!)
  10. sken dokladu prokazujícího účel pobytu

Veškeré naskenované dokumenty žadatelé zasílají pouze ve formátu PDF (maximální povolená velikost jednoho naskenovaného dokumentu je 1 MB). Celková velikost odeslané zprávy nesmí přesáhnout 2 MB.

Zaslání požadovaných údajů pouze ve formě příloh není dostatečné. Je nutné vyplnit údaje i do textu emailové zprávy. Zároveň údaje v textu emailu musí v plném rozsahu a do detailu odpovídat údajům v přílohách. V případě, že jsou odlišné, je objednávka vyřazena.


Objednávka nebude přijata v následujících případech:

- v předmětu emailu nebude uveden název požadovaného víza
- žadatel neuvede všechny požadované údaje v textu emailu
- žadatel nepřipojí obě požadované přílohy a překročí maximální velikost pro jednotlivé zprávy
- žadatel uloží přílohy na cloudové úložiště a do emailu uvede pouze odkazy na ně
- údaje v textu emailu se budou lišit od údajů v přílohách
- žadatel bude žádat o schengenské vízum


Přehled nabírání jednotlivých účelů pobytu na Velvyslanectví České republiky v Brasília (max. 4 sloty denně)

úterý (9:00-12:00): studium/sloučení rodiny/zaměstnanecká karta
středa (9:00-12:00): studium/sloučení rodiny/zaměstnanecká karta
čtvrtek (9:00-12:00): zaměstnanecká karta/ostatní/věda/sport/podnikání