português  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volba prezidenta ČR v lednu 2023

Vzhledem k časovému posunu oproti ČR se volba prezidenta republiky bude v Brasília konat ve dnech 12. a 13. 1. 2022. Případné druhé kolo se uskuteční ve dnech 26. a 27. 1. 2022, a to vždy v čase od 14.00 do 21.00 hodin. Volební místnost bude umístěna v prostorách velvyslanectví na adrese SES 805, Lote 21A, Asa Sul, CEP 70200-901, Brasília - DF.

K volbě prezidenta na Velvyslanectví ČR v Brasília musejí být občané ČR předem zapsáni ve zdejším zvláštním seznamu voličů, anebo ve dnech volby předložit voličský průkaz. O vydání voličského průkazu je nutno požádat v místě, kde je volič podle svého trvalého bydliště zapsán.

Občané ČR mohou Velvyslanectví ČR v Brasília předat nebo doručit písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů v souvislosti s volbou prezidenta do 4. 12. 2022 do 16:00.

Voliči, kteří byli do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Brasília již v minulosti zapsáni, v něm zůstávají vedeni i pro volbu prezidenta.

Voliči zapsaní v tomto zvláštním seznamu, kteří budou mít zájem volit v ČR, musejí Velvyslanectví ČR v Brasília předat nebo doručit písemnou žádost o vydání voličského průkazu, a to nejpozději 6. 1. 2023 (doručení žádosti poštou), resp. nejpozději 11. 1. 2023 do 16:00 (osobní doručení žádosti). V případě, že budou mít zájem volit v ČR jen ve druhém kole, musejí požádat o vydání voličského průkazu nejpozději 20. 1. 2023 (doručení žádosti poštou), resp. nejpozději 25. 1. 2023 do 16:00 (osobní doručení žádosti).

Velvyslanectví předá voličský průkaz počínaje dnem 29. 12. 2022 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Hlasovací lístky voliči obdrží v den konání voleb ve volební místnosti Velvyslanectví ČR v Brasília poté, co doloží svou totožnost státní občanství ČR platným českým pasem, občanským průkazem nebo osvědčením či listinou o státním občanství ne starší než 1 rok.

Další informace k volbě prezidenta v lednu 2023 se průběžně zveřejňují na webové stránce Ministerstva vnitra.