português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vydání voličského průkazu

Informace pro voliče, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeným naším zastupitelským úřadem, avšak potřebují volit v ČR či jinde v zahraničí.

Zastupitelský úřad vydává voličské průkazy voličům, kteří jsou zapsáni v jeho zvláštním seznamu voličů a kteří potřebují volit v ČR či jinde v zahraničí. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb, anebo písemným podáním doručeným nejpozději 7 dnů před prvním dnem voleb. V případě písemného podání musí být podpis na žádosti úředně ověřen.

K podání žádosti o vydání voličského průkazu je možno použít buď přiložený formulář (form_volby_prukaz (PDF, 281 KB)) anebo žádost napsat volnou formou s uvedením veškerých potřebných údajů.

Zastupitelský úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 15 dnů před prvním dnem voleb, a to osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, anebo jej voliči zašle v poštovním styku, formou mající podle místních podmínek charakter doporučené zásilky. Pokud se volič dostaví osobně na zastupitelský úřad a požádá o vydání voličského průkazu, vydá mu zastupitelský úřad voličský průkaz na počkání. V případě ztráty či odcizení voličského průkazu nelze vystavit duplikát.